Przykłady zrealizowanych projektów

1. Projekt „Bliżej siebie” - Wspieranie aktywności młodzieży na terenach wiejskich” dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu FIO oraz Energi Operator SA O/Płock i Starostwa Powiatowego  w Płocku. Projekt realizowany był od lipca do grudnia 2008 roku.

Cel projektu: Utworzyć pewien mechanizm aktywizacji grup młodzieżowych zamieszkujących województwo mazowieckie. Zbudować podstawy dialogu młodzi - dorośli, by młodzież z różnych miejscowości części województwa mazowieckiego miała szansę na realizowanie swoich marzeń i pomysłów na lepszą przyszłość. 

W ramach projektu powstała Publikacja "Bliżej siebie".

oraz Film "Bliżej siebie"
Film dokumentalny o możliwościach grup młodzieżowych pn. „Bliżej siebie”, inspirujący młodzież do aktywnych działań, pokazujący możliwości, jakie drzemią w grupach młodzieżowych realizujących projekty w małych społecznościach. Młodym osobom pokazujemy działania ich rówieśników i w ten sposób chcemy ich zainspirować do własnej aktywności. Jak działać na własnym podwórku?. Film oprócz prezentacji pomysłów na działania, jest także przewodnikiem, w jaki sposób takie działania podejmować.

     


2. Projekt "Skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy - artystyczna opowieść" - 2014r.
Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie


Celem projektu było doprowadzenie do dialogu społecznego na temat wpływu mieszkańców naszej gminy na proces wywalczenia wolności, przypomnieć osoby zaangażowane w ruch wolnościowy oraz cenę jaką zapłacili za walkę o demokrację, przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat drogi do wolności oraz korzyści dla ogółu społeczności. Ponadto naszym celem było aby każdy temat poruszany w projekcie był rozwijany przez lokalną społeczność, na bieżąco uzupełniany i realizowany. Ponadto aby każdy temat poruszany w projekcie był rozwijany przez lokalną społeczność, na bieżąco uzupełniany i realizowany.

Opracowano film "KIEDYŚ BYŁO INACZEJ" (tytuł roboczy "25 lat minęło..."). Film powstał podczas przygotowania spektaklu oraz w trakcie jego emisji.
 

Spektakl


Wolność

Rezultaty:
Wartością dodaną było to, że w projekt bardzo zaangażowała się młodzież, która poprzez projekt zrozumiała jakie znaczenie ma dla naszej gminy, regionu, Polski zaangażowanie wielu ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę, ile wyrzeczeń pokonali by żyć w wolnym kraju.

Odbiorcy:
Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli uczestnicy warsztatów, spotkań, festynu, spektaklu którzy współtworzyli pod kierunkiem aktora teatru scenariusz spektaklu, który będzie żywą opowieścią o budowaniu demokracji. W sumie projektem objęliśmy ok. 200 osób - uczestnicy warsztatów, spotkań, festynu, spektaklu (dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe).

Finansujący: "Działaj Lokalnie VIII - 2014" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany  przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"


3. Projekt: „Integracja z uśmiechem” - 2012r.
Realizator: Grupa inicjatywna „Razem” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sannikach.

Projekt polegał na stworzeniu oryginalnego scenariusza i jego realizacji go w formie filmu fabularnego przez aktora/reżysera Piotra Bałę. Tematyką były ważne problemy społeczne i międzypokoleniowe. 

W ramach projektu zwrócono uwagę uczestników i odbiorców na ważne problemy dotyczące relacji międzyludzkich. Stworzony scenariusz i realizacja go w formie filmu fabularnego, przypomniała widzom o ważnych problemach, wzruszyła i była zapisem ludzkich działań i problemów własnego środowiska. Działania podjęte przy realizacji projektu zintegrowały mieszkańców w każdym wieku do działań filmowych. Aktorami w filmie była społeczność lokalna gminy Sanniki. 

W ramach projektu powstał film fabularny (ok. 30 minutowy), który ma przesłanie i potrafi wzruszyć. W realizacji filmu brało udział ok. 100 osób podczas spotkań organizacyjnych, zdjęć i nagrań. Wśród nich nastąpiła budowa i zaciśnięcie więzi społecznych. 

Bezpośrednimi odbiorcami projektu były dzieci i młodzież z grupy tańca ludowego i dwóch grup breakdansowych, członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Sanniki", Klub Seniora "Tęcza", Koło Gospodyń Wiejskich w Sannikach, zespół młodzieżowy i osoby zaangażowane w realizację filmu. Pośrednimi odbiorcami byli widzowie projekcji film.

Partnerzy projektu: Koło Gospodyń Wiejskich w Sannikach, Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach, Urząd Gminy w Sannikach, OSP w Sannikach, osoby prywatne.

Finansujący: "Działaj Lokalnie VII" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"