Przewodnik dla organizacji

Informacje dla organizacji zatrudniających wolontariuszy

 • Czy potrzebujesz wolontariusza?
 • Czy masz miejsce dla wolontariusza?
 • Jaki wolontariusz jest Ci potrzebny?

Jeśli tak to:

 • Porozmawiaj z każdym kandydatem na wolontariusza.
 • Jeśli zdecydujesz się na współpracę z konkretną osobą wprowadź ją w twoją organizację. 
 • Pamiętaj o podpisaniu porozumienia, ubezpieczeniu wolontariusza i przedstawienia mu zasad BHP.
 • Jeśli współpracujesz z większą ilością wolontariuszy zrób ich rejestr.
 • Wolontariusz ma prawa i należy je respektować.
 • Wolontariusz podnosi jakość wykonywanych usług i nigdy nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową.
 • Wolontariusz nie powinien ponosić kosztów finansowych związanych z wykonywaną pracą.
 • Interesy wolontariusza powinny być chronione i nie wolno wywierać na niego presji moralnej skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.
 • Nagradzaj pracę wolontariusza.

Źródło:
www.wolontariat.org.pl,
www.wolontariat.org.pl/radom