Prawo a wolontariat

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Wolontariusz powinien:

 • Być pewnym
  Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 • Być przekonanym
  Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 • Być lojalnym
  Zgłaszaj sugestie, nie "uderzaj" w innych.
 • Przestrzegać zasad
  Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 • Mówić otwarcie
  Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy.
 • Chętnie uczyć się
  Rozszerzaj swoją wiedzę.
 • Stale się rozwijać
  Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 • Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
  Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
 • Być osobą, na której można polegać
  Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 • Działać w zespole
  Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Źródło: www.wolontariat.pl


Do pobrania:

 • -> Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznychpobierz
 • -> Zgłoszenie dla wolontariuszapobierz
 • -> Karta aktywności wolontariuszapobierz
 • -> Ustawa "O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" z 2003r. pobierz

Źródło: www.pozytek.gov.pl,
www.wolontariat.org.pl/radom