Konferencja „Wolontariat jest dla każdego”

Konferencja pn. „Wolontariat jest dla każdego” podsumowująca projekt pn. „Wolontariackie aktywności obywatelskie w Regionie Płockim“ realizowany w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015r.

Termin: 17 grudnia 2015r., godz. 9.00.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Płocku – sala sesyjna - parter

Organizatorzy:

 • Starosta Płocki – p. Mariusz Bieniek
 • Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Konferencja  wolontariatu pn. „Wolontariat jest dla każdego” organizowana jest w ramach projektu pn. „Wolontariackie aktywności obywatelskie w Regionie Płockim“ realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Operacyjnego FIO.

Uczestnicy: młodzi wolontariusze tj. dzieci, młodzież szkolna, nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, bibliotek, klubów.

Główne cele projektu to:

 • rozwój wolontariatu w Regionie Płockim poprzez zaangażowanie ludzi w różnym wieku, dzieci, młodzież, dorośli w tym osoby starsze do działań wolontarystycznych,
 • podniesienie kompetencji wolontariuszy w zakresie pracy zespołowej oraz kwalifikacji poprzez warsztaty, akcje, konkursy, zwiększenie aktywności i zaangażowania w wolontariat uczestników projektu,
 • utworzenie 20 szkolnych klubów wolontariatu, wsparcie ich działań oraz zapewnienie ciągłości działań klubów wolontariatu po zakończeniu projektu poprzez wsparcie merytoryczne i organizacyjne,
 • wsparcie 15 projektów dotacjami umożliwiającymi zaangażowanie się w działania wolontariackie osób w różnym wieku,
 • promocja wolontariatu pracowniczego poprzez angażowanie pracowników lokalnych zakładów pracy do prac społecznie użytecznych, tych którzy chcą działać wolontarystycznie na rzecz innych,
 • zaangażowanie ponad 2000 osób łącznie w działania wolontarystyczne.

Program:

 1. Powitanie uczestników. 
 2. Informacja o efektach projektu.
 3. Wolontariusz – kto to taki? - podstawowe informacje – wykład – Anna Przybyszewska.
 4. Akademia Projektów Wolontariackich - dobre praktyki, filmy i prezentacje promujące wolontariuszy - beneficjenci projektu.
 5. Gala wolontariatu – wręczenie statuetek laureatom konkursu pn. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”.
 6. Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie pn. „Wolontariackie aktywności obywatelskie w Regionie Płockim“.

Zdjęcia:

     

    

    

      

    


Efekty projektu „Wolontariackie aktywności obywatelskie w Regionie Płockim”

---> Organizacja 20 warsztatów w 20 szkołach dla 435 osób.

Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę nt. tworzenia szkolnych klubów wolontariatu, uczestniczyli w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej. W efekcie warsztatów powstało 20 - szkolnych klubów wolontariatu (SKW), tj.:

 1. Szkoła Podstawowa w Cieszewie - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Pomagamy Razem"
 2. Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Młodzi Aktywni"
 3. Szkoła Podstawowa w Cieślach - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Cieśliki Pomagają"
 4. Szkoła Podstawowa w Rogozinie - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Super Dzieciaki"
 5. Gimnazjum Nr 6 w Płocku - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Młodzież na szóstkę"
 6. Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Atywni - Pozytywni"
 7. Szkoła Podstawowa nr 23 w Płocku - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Podziel się Sercem"
 8. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Jagodzianki"
 9. Gimnazjum w Słupnie - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Szczęśliwa Wyspa"
 10. Szkoła Podstawowa w Słubicach - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Niewidzialne Ręce"
 11. Gimnazjum w Borkowie Kościelnym - Powstał Szkolny Klub Wolontariatu "Pomocna Dłoń"
 12. Zespół Szkół w Gąbinie - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Klub Ośmiu - Młodzieżowy Wolontariat"
 13. Zespół Szkół w Maszewie Dużym - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Pomocne Dłonie"
 14. Zespół Szkół nr 1 w Płocku - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Promyk Nadziei"
 15. Gimnazjum Publiczne w Bodzanowie - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Hakuna Matata"
 16. Szkoła Podstawowa nr 6 w Płocku - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Radosne Twarze"
 17. Gimnazjum w Susku - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Nie czekamy - Pomagamy"
 18. Gimnazjum w Ciachcinie - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Podaruj Serce"
 19. Szkoła Podstawowa w Ciółkówku - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Wielka pomoc - Mały wolontariat"
 20. Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Lokalnych "Nasze Ostrowy" wspólnie ze Szkołą Podstawową w Ostrowach - Powstał Szkolny Klub Wolontariusza "Pomocne Dłonie"

---> Konkurs grantowy – Akademia Projektów Wolontariackich – w którym udział wzięły grupy inicjatywne, małe organizacje pozarządowe, grupy młodzieżowe, szkoły, kluby sportowe, biblioteki, dorośli, seniorzy z terenu Regionu Płockiego (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki, gostyniński).

W ramach konkursu grantowego  przyznaliśmy 15 dotacji dla 15 grup w kwocie łącznej 29769,00 pln. 
Projekty zgłaszane przez grupy realizowane były od 1 lipca do 30 listopada 2015r.

Laureaci konkursu grantowego "Akademia Projektów Wolontariackich"

 1. Młodzieżowe Szkolne Koło Wolontariatu "Zdrowie, aktywność i integracja międzypokoleniowa"
 2. Dzikie Pumy "Turniej dzikich drużyn w Ostrowach"
 3. Rozwiń skrzydła "Letnie spotkania seniorów"
 4. Ogrodnicy "Kolorowa szkoła"
 5. Wolontariat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie "Ocalić wspomnienia – lokalną historię"
 6. Szkolny Klub Wolontariusza „Jestem dla innych” przy Z. Sz. i. L. Bergerowej w Płocku "Czego się Jaś nauczy – czyli świadome dziecko inwestycją w przyszłość"
 7. Klub ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat w Zespole Szkół w Gabinie "Poczytaj mi … Wolontariuszu (Mobilny) Klub Czytających ze Staszica"
 8. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Maliszewku "Z potrzeby własnej, chodź z myślą o innych"
 9. Młodzi chętni "Lato dla malucha"
 10. Ekoludki "Żyj zdrowo i ekologicznie"
 11. Youth Integration "Mistrzostwa Gier Planszowych Ziemi Sierpeckiej"
 12. Szkolny Klub Wolontariusza „Otwarte serca” "Różne pokolenia, podobne marzenia"
 13. Rodzina "Wszystkie kolory lata"
 14. Młodzi aktywni "Przyjazny zakątek"
 15. Osiedlowy młodzieżowy klub piłkarski "ZATORZE"  ZAGRAJ z nami w piłkę na realu"

---> Konkurs pn. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”.

Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach konkursowych:

 • I grupa – wolontariat indywidualny – wolontariusze młodzieżowi jak i dorośli prowadzący działania indywidualnie.
 • II grupa – wolontariat grupowy – grupy inicjatywne, grupy młodzieżowe, dorośli, seniorzy wolontariusze z organizacji pozarządowych.

Laureaci konkursu otrzymują: nagrody - statuetki z napisem – Laureat konkursu - Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej – w danej kategorii

Cele konkursu:

 • Promocja wolontariatu rozumianego jako działania o charakterze pomocy lub pracy wolontarystycznej i stworzenie bazy dobrych praktyk wolontariackich i ich promowania w środowisku lokalnym.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie:

I grupa – wolontariat indywidualny

> Aleksandra Brzozowska – reprezentująca Płocki Wolontariat Urzędu Miasta Płocka

Opiekun: Beata Olszewska 

II grupa – wolontariat grupowy

> Szkolny Klub Wolontariusza „Hakuna Matata” przy Publicznym Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie

SKW liczy 25 wolontariuszy, 
Opiekun SKW – Anna Celmer

SKW działa od 2012r. Obecnie grupa liczy 35 wolontariuszy. Bardzo aktywnie działa 25 uczniów. Grupa prężnie zaczęła działać na rzecz środowiska lokalnego od 2014 roku. Do głównych działań należy zaliczyć: pomoc osobom starszym, udział w akcjach charytatywnych. Wolontariusze z gimnazjum opiekują się pięciorgiem starszych osób., które zostały wytypowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie. Uczniowie poświęcają 2-3 godziny tygodniowo po szkolnych zajęciach jak i w soboty, odwiedzając swoich podopiecznych. W tym czasie sprzątają w mieszkaniu, myją okna, robią zakupy, przynoszą drewno na opał, czy węgiel, wykonują prace wokół domu. Sprawia im to ogromną radość i satysfakcję, chętnie wymieniają się między sobą wrażeniami i doświadczeniami.

> Szkolny Klub Wolontariusza przy Gimnazjum w Starych Proboszczewicach

SKW liczy 25 wolontariuszy
Opiekunki SKW - Anna Jarzębowska-Krześniak, Anna Kołodziejska

Działania:

 • Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym
 • Szkolenie dla wolontariuszy
 • Akcja „Znicz”
 • Szlachetna Paczka
 • Szkoło, Pomóż i  Ty - udział wolontariuszy w akcji sprzedaży kartek bożonarodzeniowych – cegiełka dla Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”
 • Dorośli Dzieciom w ramach akcji -„Pola Nadziei” - Zbiórka funduszy na rzecz hospicjum im. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku
 • Zbiórka odzieży dla podopiecznych Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płocku
 • Akcja „Okulary dla Afryki” - Zbiórka okularów przeciwsłonecznych oraz korekcyjnych dla dzieci i dorosłych z Afryki
 • Gimnazjaliści czytają  przedszkolakom
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Akcja 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
 • Akcja PCK „Wyprawka dla żaka”

 > Internacki Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku

IKW liczy 8 wolontariuszy
Opiekunki SKW - Beata Katarzyna Żakieta, Luiza Korpowska

Internacki Klub Wolontariusza działa nieprzerwanie od 2007 roku. Przez ten okres do klubu należało ponad 100 wolontariuszy. Celem pracy wolontariatu  jest opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi – głownie z Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Goślicach. Wolontariusze wraz z podopiecznymi przygotowują projekty i akcje, które mają za zadanie przełamanie barier akceptacji, poczucia odmienności, stereotypów i uprzedzeń oraz zwiększenie wiedzy i tolerancji wśród młodzieży.

 > Szkolny Klub Wolontariusza „Otwarte serca” przy Zespole Szkół w Drobinie

SKW liczy łącznie 25 wolontariuszy
Opiekunki SKW - Edyta Jarzębowska, Monika Cichocka, Elżbieta Orłowska, Bartłomiej Weresiński, Elżbieta Gąbińska, Małgorzata Witkowska, Agnieszka Bedyk, Marta Wiśniewska

Wolontariusze pracowali na rzecz:

 • uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkoły,
 • seniorów z Koła Emerytów i Rencistów w Drobinie,
 • organizacji UNICEF, PCK, Fundacji WOŚP, Hospicjum pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku.

Organizowali Akcje:

 • „Wyprawka dla żaka”- akcja Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Góra Grosza
 • obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
 • prowadzenie sklepiku szkolnego
 • udział wolontariuszy w przystanku PAT (Profilaktyka a Ty – Program Komendy Głównej Policji).

Szkolny Klub Wolontariusza „Jagodzianki” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

SKW liczy 28 wolontariuszy
Opiekun SKW: Edyta Jagodzińska

Organizacja akcji „ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU” we współpracy z Fundacją DKMS Polska.

Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń” przy Gimnazjum w Borkowie Kościelnym

SKW liczy 43 wolontariuszy
Opiekunki SKW - Korpolińska Małgorzata, Anita Marlęga

Współpracują z:

 • Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa Na Życie”,
 • Bankiem Żywności
 • biorą udział w: projekcie „Szlachetna Paczka”, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Pomagają podopiecznym wielu fundacji:

 • Kai - podopiecznej Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom
 • podopiecznym fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych i niewidomych „Pomóż i Ty”
 • „Najmłodsi z pomocą dla Anetki”
 • „Najmłodsi z pomocą dla Paulinki”

Pomagają w schronisku dla zwierząt w Płocku.

> Klub Wolontariusza „Youth Integration” przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku i Fundacji Edu-Inicjatywa w Susku.

Opiekun: Joanna Urbańska

---> Organizacja Akcji „Wolontariat pracowniczy – Działania wolontarystyczne na rzecz społeczności lokalnych” w której uczestniczyło 250 osób - przedstawicieli płockiego zakładu pracy - Fabryki Levi Strauss Poland w Płocku, Nadleśnictwa Łąck, Ogrodu Zoologicznego w Płocku oraz Fundacji „Młodzi Razem”.

 ---> Powstała internetowa „Bazy dobrych praktyk Wolontariackich”