I pomoc przedmedyczna

Szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej na zajęciach szkolnych

Warsztaty będą miały charakter szkoleniowy, pozbawiony elementów rywalizacji pomiędzy uczestnikami. Zajęcia składać się będą z wykładów, pokazów i ćwiczeń praktycznych prawidłowego zachowania się młodzieży na wypadek różnych zagrożeń.
W ramach zajęć umożliwione będą ćwiczenia praktyczne z udziałem pozorantów oraz na fantomach. Instruktorzy wykorzystają dostępne środki multimedialne. W tematyce uwzględniona zostanie najnowsza wiedza medyczna w zakresie pomocy w wypadkach, a materiał opracowano wg kryteriów wychowawczo - naukowych.

Jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, by nie zaszkodzić.
          Ćwiczenia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
                       Skuteczne wezwanie pomocy – system powiadamiania ratunkowego.
                                     Bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą.

1. Szkoła Podstawowa w Cieszewie

    

  

2. Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach

     

    

3. Gimnazjum Nr 6 w Płocku

   

    

4. Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku

5. Szkoła Podstawowa nr 23 w Płocku

     

      

6. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

  

  

  

7. Gimnazjum w Słupnie

  

  

  

8. Szkoła Podstawowa w Słubicach

  

  

   

9. Gimnazjum w Borkowie Kościelnym

  

  

  

10. Zespół Szkół w Gąbinie

    

     

11. Zespół Szkół w Maszewie Dużym

    

    

12. Zespół Szkół nr 1 w Płocku

  

  

  

13. Gimnazjum Publiczne w Bodzanowie

    

    

14. Szkoła Podstawowa nr 6 w Płocku

    

    

15. Gimnazjum w Susku

  

  

  

16. Gimnazjum w Ciachcinie

    

    

17. Szkoła Podstawowa w Ciółkówku

  

  

  

18. Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Lokalnych "Nasze Ostrowy" wspólnie ze Szkołą Podstawową w Ostrowach

  

  

  

  

19. Szkoła Podstawowa w Cieślach

    

  

    

20. Szkoła Podstawowa w Rogozinie

   

 

 

 

 


 

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - jak udzielić pomocy

Każdy świadek zdarzenia,
w którym stan zdrowia lub życia innej osoby jest zagrożone
ma obowiązek udzielić jej pierwszej pomocy

Zasady bezpieczeństwa są bardzo ważnym elementem prowadzenia akcji ratunkowej,
ponieważ mają na celu zachowanie w zdrowiu i pełnej sprawności ratownika,
który próbuje udzielić pierwszej pomocy tak,
żeby mógł ratować poszkodowanego bez uszczerbku na własnym zdrowiu i życiu,
także pozwala na ewakuację poszkodowanego z miejsca zagrożenia.


TELEFONY ALARMOWE:

 • Pogotowie Ratunkowe - 999,
 • Straż Pożarna - 998,
 • Policja - 997,
 • Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 111; 112,
 • Numer ratunkowy WOPR - 601 100 100,
 • Numer ratunkowy GOPR - 601 100 300

W publikacji:

 1. Podstawa prawna
 2. Zasady bezpieczeństwa
 3. Jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
 4. Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa (RKO)
 5. Masaż pośredni serca
 6. Jak prawidłowo wezwać pomoc do poszkodowanego
 7. Pozycja boczna ustalona
 8. Zadławienia
 9. Zadławienia dzieci
 10. Kiedy przytomny, kiedy nie
 11. Rany
 12. Krwotoki
 13. Złamania
 14. Zwichnięcia
 15. Krwawienie z nosa
 16. Wstrząs
 17. Padaczka
 18. Cukrzyca
 19. Oparzenia
 20. Oparzenia chemiczne
 21. Oparzenia oczu
 22. Udar słoneczny
 23. Udar cieplny
 24. Porażenie prądem elektrycznym
 25. Odmrożenie
 26. Hipotermia - wychłodzenie organizmu
 27. Tonięcia
 28. Wypadek drogowy
 29. Wypadek w górach
 30. Poszkodowany będący pod wpływem środków odurzających
 31. Słownik ratownika