Aktualności

18.12.2015

W dniu 17 grudnia 2015r. w  sali sesyjnej Starostwa Powiatowego  w Płocku odbyła się konferencja pn. „Wolontariat jest dla każdego” 
Podczas konferencji wręczono m.in. statuetki laureatom oraz wyróżnionym w konkursie pn. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej” oraz certyfikaty uczestnictwa w projekcie (konkursie grantowym, warsztatach itd).

Więcej o konferencjiczytaj ...
 


16.11.2015r.
Zaproszenia realizatorów projektów wolontariackich

---

   

---

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk 
oraz „Klub Ośmiu - Młodzieżowy Wolontariat” zapraszają na wernisaż wystawy fotograficznej 
w ramach projektu „Poczytaj mi ...Wolontariuszu” 
w dniu 18 listopada 2015 roku o godz. 10.00 
w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie ul. St. Staszica 1


15.09.2015r.
Konkurs grantowy "Akademia Projektów Wolontariackich" - mikrodotacje - czytaj ...
Raport końcowy z realizacji inicjatyw jest już dostępny

Raport końcowy - pobierz ...
Zgoda autorów zdjęć - pobierz ...
Termin składania raportów określony jest w umowie dotacji.


03.09.2015r.
Przypominamy o:

-> Konkursie „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej” -
czytaj... 

Uczestnicy:
I grupa – wolontariusze młodzieżowi jak i dorośli prowadzący działania indywidualnie. 
II grupa – grupy inicjatywne, grupy młodzieżowe, dorośli, seniorzy wolontariusze z organizacji pozarządowych.
Przedmiot: inicjatywy lokalne przedstawione w formie prezentacji multimedialnej lub filmu - na płycie.
Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby objęte działaniami warsztatowymi jak i nowe spoza grupy docelowej.

Zasięg: Region Płocki (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki, gostyniński).
Termin: Zgłoszenia do 10 listopada 2015r.

-> Warsztatach pn. „Tworzymy młodzieżowe kluby wolontariusza” - czytaj...

Karta zgłoszeniowa - pobierz...
Uczestnicy: dzieci i młodzież. Liczba placówek oświatowych/szkoły: 20
Liczba placówek oświatowych/szkoły: 20 – decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin do uzgodnienia: od czerwca do października 2015r.
Zasięg: Region Płocki (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki, gostyniński).


31.08.2015r.
W dniach 26-28 sierpnia 2015r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli grup realizujących projekty grantowe w ramach konkursu „Akademia Projektów Wolontariackich”

INFORMACJE O WARSZTATACH i GALERIA ZDJĘĆ - czytaj...


30.07.2015r.
Zapraszamy przedstawicieli grup realizujących projekty grantowe w ramach konkursu „Akademia Projektów Wolontariackich”do udziału w warsztatach:

Miejsce: „SSM - Zielona Szkoła” w Sendeniu, Sendeń Mały 2/2, 09-520 Łąck.

Termin: 26-28 sierpień 2015r.

Początek: godz. 10.00.

Cel: pomoc w przygotowaniu i koordynowaniu dobrych programów grantowych aktywizujących społeczność lokalną oraz budowanie sieci współpracy.

Organizator zapewnia bezpłatny udział w warsztatach, nocleg i wyżywienie. Zapewniamy 24 - godzinną opiekę nad uczestnikami.

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Fundacji w terminie do 14 sierpnia 2015r. Karty można składać osobiście bądź też pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock, tel./fax.: 24 268 37 74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


20.07.2015r.
17 lipca 2015r. odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach konkursu grantowego "Akademia Projektów Wolontariackich" - mikrodotacje - czytaj...


17.07.2015r.
Wyniki konkursu grantowego "Akademia Projektów Wolontariackich" - mikrodotacje - czytaj...


18.06.2015r.
Plakat „Wolontariat jest dla każdego”
Promocja idei wolontariatu poprzez kampanie informacyjne i działań wśród lokalnych społeczności


02.06.2015r.
Wyniki konkursu plastycznego „Wolontariat jest dla każdego” - czytaj ... 

Przedmiotem konkursu było samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej formie technicznej - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie lub fotografia itp.


27.05.2015r.
Ogłaszamy konkurs grantowy "Akademia Projektów Wolontariackich" - mikrodotacje - czytaj...

Uczestnicy: grupy inicjatywne, małe organizacje pozarządowe, grupy młodzieżowe, dorośli, seniorzy
Projekty zgłaszane przez grupy powinny być realizowane w terminie od 1 lipca 2015r. do 30 listopada 2015r.

Zasięg: Region Płocki (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki, gostyniński).

Cele konkursu dotacyjnego:

  • umożliwienie zaangażowania się w działania wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności,
  • popularyzacja i wspieranie wolontariatu jako formy wartościowego spędzania czasu,
  • wyłonienie wzorcowych praktyk wolontariatu, w który zaangażowane są całe rodziny,
  • angażowanie lokalnych partnerów działających wokół budowania dobra wspólnego.

Wniosek zawierający deklarację patrona projektu należy złożyć do Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” (ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock)  w terminie do 26.06.2015r.

Do pobrania:

-> Regulamin konkursu grantowego - pobierz ...
-> Wniosek - pobierz...


27.05.2015r.
Ogłaszamy Konkurs „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej” - czytaj... 

Uczestnicy:
I grupa – wolontariusze młodzieżowi jak i dorośli prowadzący działania indywidualnie. 
II grupa – grupy inicjatywne, grupy młodzieżowe, dorośli, seniorzy wolontariusze z organizacji pozarządowych.
Przedmiot: inicjatywy lokalne przedstawione w formie prezentacji multimedialnej lub filmu - na płycie.
Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby objęte działaniami warsztatowymi jak i nowe spoza grupy docelowej.

Zasięg: Region Płocki (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki, gostyniński).

Termin: Zgłoszenia do 10 listopada 2015r.

Cele konkursu: promocja wolontariatu rozumianego jako działania o charakterze pomocy lub pracy wolontarystycznej, stworzenie bazy dobrych praktyk wolontariackich i ich promowania w środowisku lokalnym.
Kategorie konkursowe:

  • I grupa – wolontariat indywidualny
  • II grupa – wolontariat grupowy

Do konkursu można będzie zgłaszać inicjatywy wolontariackie rozumiane jako:

  • współpraca na zasadzie wolontariatu z organizacją pozarządową lub instytucją publiczną w celu realizowania projektów/inicjatyw na rzecz dobra wspólnego,
  • realizowanie działalności społecznej przez grupę nieformalną w środowisku lokalnym, 
  • wszechstronne działania realizowane na rzecz społeczności lub osób indywidualnych na polu kultury, pomocy, edukacji, poradnictwa, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, budowania dobra wspólnego i innych społecznie ważnych dziedzin, 
  • działania zakładające zarówno długotrwałą współpracę z organizatorem wolontariatu, jak i jednorazowe wsparcie.

Można będzie zgłosić do konkursu dowolną liczbę projektów pod warunkiem, że zgłaszający składa oddzielny wniosek zgłoszeniowy na różne realizowane przez siebie działania, z których każde jest związane z inną formą działalności wolontariackiej.
Do konkursu można będzie zgłosić działania już zrealizowane oraz będące w trakcie realizacji lub realizowane cyklicznie. 
Zgłoszenie do konkursu:

-> Wolontariat indywidualny - pobierz ...
-> Wolontariat grupowy - pobierz ...


27.05.2015r.
Warsztaty pn. „Tworzymy młodzieżowe kluby wolontariusza” - czytaj...

Karta zgłoszeniowa - pobierz...

Uczestnicy: dzieci i młodzież. Liczba placówek oświatowych/szkoły: 20
Liczba placówek oświatowych/szkoły: 20 – decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin do uzgodnienia: od czerwca do października 2015r.

Zasięg: Region Płocki (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki, gostyniński).
Zasady:
każda placówka oświatowa zgłaszająca się do udziału w warsztatach zobowiązana jest do rekrutacji min. 20 osób chcących: uczestniczyć w warsztatach, działać wolontarystycznie oraz dążyć do powstania młodzieżowych klubów wolontariusza w szkole/lokalnej społeczności.

W programie: informacje o wolontariacie, jak powołać młodzieżowe kluby wolontariusza oraz  warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej.


08.05.2015r.
Działania wolontarystyczne na rzecz społeczności lokalnych
Wolontariat pracowniczy - Community Day - czytaj ... 

 

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland
Sp. z o.o. w Płocku zorganizowała 7 maja 2015 roku Dzień Wolontariatu Pracowniczego.


01.05.2015r.
Konkurs plastyczny „Wolontariat jest dla każdego” na plakat - czytaj ... 

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież z terenu miasta Płocka oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej – format A4 lub A3 wykonany
w dowolnej formie technicznej - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie lub fotografia itp.

Terminy:
- 04 maja 2015r. – ogłoszenie konkursu,
- do 20 maja 2015r. – wykonanie i przesłanie prac konkursowych,
- do 27 maja 2015r. – obrady Jury,
- 28 maja 2015r. – ogłoszenie wyników,
- 08 czerwca 2015r. - rozdanie nagród, prezentacja nagrodzonych prac i otwarcie wystawy.