Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy


Wolontariat pracowniczy FABRYKI LEVI STRAUSS POLAND Sp. z o.o. w Płocku

Polega na angażowaniu pracowników firm w działalność wolontarystyczną na rzecz organizacji społecznych. Pracownicy - wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując przy tym swe umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijając swe talenty i pasje. Firma wspiera pracownika w tych działaniach - w zależności od swej kultury organizacyjnej: oferuje pracownikowi wolne godziny w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne i finansowe.

Źródło: www.ngo.pl

Grupę działającą przy Funduszu Lokalnym Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" tworzą młodzi, kreatywni ludzie, pracownicy fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. aktywnie organizujący swój wolny czas. Dzięki wolontariatowi podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności, co wpływa na ich zaangażowanie w sprawy firmy i identyfikację z jej celami.

Misją programu jest pogłębianie dialogu firmy z pracownikami, z jej najbliższym otoczeniem, co prowadzi do zaangażowania się pracowników w społeczności lokalne, do budowania wizerunku biznesu odpowiedzialnego społecznie. Polega na umożliwianiu pracownikom firmy działań wolontarystycznych na rzecz organizacji społecznych. Wolontariusze realizują własne pomysły lub czerpią z inspiracji i ofert Funduszu Lokalnego, świadcząc różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując i rozwijając przy tym swoje zainteresowania oraz umiejętności zawodowe. A jednocześnie rozwija swoje talenty i pasje. Firma wspiera pracownika w tych działaniach - w zależności od swej kultury organizacyjnej: oferuje pracownikowi wolne godziny w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne i finansowe.

Działania wolontarystyczne na rzecz społeczności lokalnych
Wolontariat pracowniczy - Community Day - czytaj ... 

 

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku zorganizowała 7 maja 2015 roku Dzień wolontariatu Pracowniczego.


Wolontariat Pracowniczy ORLEN

Jest jednym z programów służących realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu PKN ORLEN. Powstał w 2004 roku jako wspólna inicjatywa pracowników i pracodawcy, dziś jest ważnym elementem kultury korporacyjnej Koncernu.

Wolontariat Pracowniczy ORLEN to budowanie relacji z pracownikami i między pracownikami, lecz także włączanie i zachęcanie ich do uczestnictwa w działaniach charytatywnych inicjowanych i realizowanych przez firmę na rzecz potrzebujących. Szczególnie cenne i aktywnie wspierane prze PKN ORLEN są działania społeczne samodzielnie inicjowane i realizowane przez pracowników.

PKN ORLEN wyraża swoje poparcie dla społecznej aktywności pracowników poprzez:

 • wewnętrzną i zewnętrzną komunikację ich działań,
 • promowanie i nagradzanie ich postaw,
 • zapewnienie ubezpieczenia i wyżywienia wolontariuszom podczas  realizowanych działań,
 • rzeczowe i finansowe wspieranie organizacji, w których działają lub chcą działać pracownicy firmy
 • wsparcie organizacyjno-doradcze podejmowanych działań

Program Wolontariat Pracowniczy ORLEN nieustannie się rozwija i szuka nowych pól aktywności dla pracowników - wolontariuszy – realizując projekty zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez samych pracowników lub samodzielnie je inicjując (m.in. współpraca z władzami i organizacjami lokalnymi).

W Koncernie oprócz działań podejmowanych spontanicznie, istnieją projekty, które na stałe już wpisały się w kalendarz wydarzeń firmowych.

 • konkurs „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa"
 • akcja „Namalujmy uśmiech”
 • akcja „Zaczarowany Tornister”
 • akcja „Spełniamy marzenia”

Ponad wyżej wspomniane projekty realizowane cyklicznie, firma organizuje również jednorazowe przedsięwzięcia jak np.:

 • akcja „Pomagam powodzianom”
 • akcja „Kolorowy szpital”
 • świąteczne pakowanie prezentów
 • sadzenie drzewek wokół Zakładu Produkcyjnego w Płocku
 • współpraca z płocką Caritas
 • współpraca z MOPS
 • współpraca ze świetlicami środowiskowymi

Wolontariat Pracowniczy ORLEN jest sprawdzoną i skuteczną formą aktywności i czynienia dobra. Wsparcie i zaangażowanie Koncernu sprawia, że pracownicy chętnie włączają się w działania dobroczynne, a tym samym postrzegają swoją firmę jako wrażliwą i otwartą na potrzeby innych. Ponadto wspólne działania pozwalają pracownikom lepiej się poznać i budują korzystne relacje międzyludzkie.
Wolontariat Pracowniczy ORLEN - to przestrzeń dla osób wrażliwych, mądrych i dojrzałych.

Więcej informacji na: www.wolontariat.orlen.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.