Wolontariat studencki

Wolontariat studencki

„PROJEKTOR – wolontariat studencki”  to Program społeczny stwarzający przestrzeń dla twórczego działania studentów. Miejsce, w którym swoją energię i zainteresowania studenci mogą zmienić w kreatywne projekty edukacyjne.
 
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to Program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Celem Programu jest dotarcie do dzieci i młodzieży z małych miejscowości z aktywnością i wiedzą studentów, którzy pokazują pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do rozwoju.   

Jak to działa?

Studenci wyjeżdżają do małych miejscowości i wsi, po to, by prowadzić w szkołach pozalekcyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci. Szkoły udostępniają miejsce do realizacji zajęć, a także służą pomocą merytoryczną i organizacyjną. Studenci mogą realizować projekty systematyczne – odbywające się w trakcie roku szkolnego, oraz projekty wakacyjne – realizowane podczas wakacji i ferii.
Studenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją autorskich projektów. Program zapewnia szkolenia, warsztaty, ubezpieczeni, zwrot kosztów przejazdu i zakupu materiałów dydaktycznych. Projekty realizowane w ramach programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” obejmują swoim zasięgiem szkoły z całej Polski i są prowadzone przez studentów wszystkich typów uczelni.
Jak do nas dołączyć?

Pierwszym krokiem jest rejestracja internetowa. Kontakty między studentami, szkołą i organizatorami odbywają się za pomocą strony internetowej www.frw.org.pl a następnie kontakt Regionalnym Koordynatorem - Agnieszką Brzeską  - Pająk, która służy pomocą merytoryczną i organizacyjną.
 
STUDENCIE !!!– szukasz nowych wyzwań?  Lubisz cieszyć się życiem? Masz  pasję i chcesz się nią dzielić? Stawiasz na rozwój?
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” może być Twoją wizją działania!
 
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” zrzesza ludzi aktywnych i kreatywnych. Wspólnie z przyjaciółmi możesz zaplanować, przygotować i zrealizować autorskie projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. „PROJEKTOR – wolontariat studencki” jest dla Ciebie okazją na aktywne i twórcze spędzenie czasu bez ponoszenia kosztów!
Podziel się radością z dziećmi! W dowolne dni roku szkolnego, podczas ferii i wakacji, poprowadź z dziećmi zajęcia warsztatowe, przekazując im w nowatorski i atrakcyjny sposób wiedzę z różnych dziedzin. Pokaż im, że nauka może być zabawą, przynoszącą radość i satysfakcję.
Sport, matematyka, psychologia, języki – temat projektu zależy od Ciebie. „PROJEKTOR – wolontariat studencki” daje Ci możliwość rozwijania swoich pasji. Program jest też doskonałą okazją do poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach.
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” jest świetną okazją, by wykazać się zdolnościami pracy w grupie oraz rozwijać umiejętności liderskie. Prowadząc autorski projekt wolontariusz ma okazję do sprawdzenia się w planowaniu zajęć, organizowania i zarządzania grupą współtowarzyszy, rozplanowania kosztów związanych z zakupem materiałów potrzebnych do realizacji warsztatów oraz zdobycia doświadczenia w rozliczaniu projektuje wszystkie umiejętności zaprocentują w życiu zawodowym i społecznym.
To dla Ciebie nowe niezwykłe doświadczenie. Dla dzieci inspiracja do rozwoju osobistego i wzmocnienie ich dążenia do uzyskania wyższego wykształcenia.
 
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to wiele korzyści dla studentów:

 • cenne doświadczenie
 • możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na studiach
 • szansa na realizację własnych, autorskich projektów
 • możliwość uczestniczenia w ważnym procesie wpływania na rozwój dzieci i młodzieży z małych miejscowości
 • szansa na poznanie interesujących, pełnych energii, chętnych do działania ludzi i wspólnie tworzenie czegoś wyjątkowego
 • możliwość odbycia ciekawych praktyk studenckich
 • zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego
 • udział w szkoleniach, warsztatach metodycznych

A także okazją do:

 • aktywnego i twórczego spędzenia czasu wolnego bez ponoszenia kosztów
 • zwiedzenia nieznanych zakątków Polski
 • sprawdzenia się w nietypowych sytuacjach