Osiedlowy młodzieżowy klub piłkarski ZATORZE

Nazwa grupy: Osiedlowy młodzieżowy klub piłkarski ZATORZE
Tytuł projektu: ZAGRAJ z nami w piłkę na realu
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Urząd Miasta Sierpc


Informacja od realizatorów inicjatywy

    

Zgodnie z planami począwszy od lipca spotykaliśmy się z dziećmi na osiedlowym boisku przeprowadzając treningi piłki nożnej. Zakupiliśmy potrzebny do ćwiczeń sprzęt jak pachołki i piłki oraz koszulki z logo osiedla. Nasza drużyna brała udział w turniejach organizowanych na terenie miasta Sierpc prezentując się wspaniale w jednakowych strojach.

W Turnieju Międzyosiedlowym w Piłkę Nożną organizowanym przez Burmistrza Miasta Sierpc zajęli 6 miejsce. Dzieci bardzo chętnie i systematycznie brały udział w treningach, a efekty ich ćwiczeń widoczne były podczas kolejnych meczów. Zajęciom przyglądali się często rodzice dzieci, ich dziadkowie, sąsiedzi i znajomi. Dokumentowaliśmy postępy dzieci fotografiami z meczów i udostępnialiśmy je rodzicom i znajomym na facebook-u. Z nadejściem jesieni treningi przenieśliśmy na halę sportową. Teraz już raz w tygodniu- w piątki spotykamy się z grupą ok. 20 osób (chłopcy i dziewczęta) by doskonalić umiejętności piłkarskie, wyrabiać kondycję, ćwiczyć strategię gry, uczyć zasad fair play.

W realizacji planów pomagało nam wiele osób. Na pierwszym miejscu należy wymienić Zarząd Osiedla nr 6 i Burmistrza Miasta Sierpc. Poza tym klub sportowy TKKF KUBUŚ oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Bardzo wspierali nas i przez to również motywowali do kolejnych działań wolontariackich rodzice dzieci, które trenowaliśmy.

Dzięki pracy w projekcie nabyliśmy nowe umiejętności, z czego najważniejsza jest umiejętność współdziałania z innymi i ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny. Nawiązaliśmy nowe znajomości i przyjaźnie. Czas spędzony z dziećmi na treningach był dla nas czasem nauki ale i satysfakcji z ich radości i drobnych sukcesów.

Nie zakończymy swoich działań wolontariackich mimo zakończenia projektu. Chcemy kontynuować treningi, rozbudzać u dzieci zainteresowanie sportem, zachęcać ich do aktywnego spędzania czasu wolnego i nadal propagować ideę wolontariatu.

    


W ramach projektu będziemy spotykać się raz w tygodniu ( w środy) na osiedlowym boisku by prowadzić treningi piłki nożnej dla młodszych. Chcemy zachęcić większe grono dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania sprawności fizycznej, rozbudzić zainteresowanie piłką nożną. Podczas spotkań i turniejów chcielibyśmy nosić koszulki z logo naszego klubu, byśmy byli postrzegani jako grupa wolontariuszy realizujących wspólny cel, propagująca zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności i dla dobra wspólnego. Przez cały czas będziemy promować w mediach ideę wolontariatu i nasz udział w projekcie, aby pokazać znaczenie i rolę wolontariatu we współczesnym świecie.

DLACZEGO CHCECIE REALIZOWAĆ TEN PROJEKT?
SKĄD WZIĘLIŚCIE POMYSŁ?

Sami od lat amatorsko gramy w piłkę nożną. Znamy zalety tej najpopularniejszej na świecie sportowej gry zespołowej. Trenując rozwijamy sprawność fizyczną, kształcimy koordynację ruchową, spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu i mamy realny kontakt z kolegami. Większość dzieci spędza wolny czas przed komputerem, tabletem lub telewizorem. Skutkiem takiego trybu życia jest duża zachorowalność na wiele groznych chorób. Przedstawiliśmy rodzicom i sąsiadom ten problem i dzięki temu w czynie społecznym mieszkańców powstało na osiedlu boisko do gry w piłkę nożną. Chcemy zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania tej dyscypliny sportu, a poprzez to zachęcić do zdrowego i aktywnego stylu życia.

NA CZYM POLEGA WASZ PROJEKT?
OPISZCIE W KILKU ZDANIACH
WASZE DZIAŁANIA?

Będziemy spotykać się dwa razy w tygodniu z grupą dzieci i młodzieży aby trenować grę w piłkę nożną. Chcemy zachęcić również dzieci niepełnosprawne do uczestnictwa w naszych treningach. Jeden z naszych kolegów poruszający się na wózku inwalidzkim chętnie pomaga nam w zajęciach sportowych ( pomaga w sędziowaniu, pilnuje czasu, dopinguje).
W październiku zorganizujemy turniej piłkarski, podczas którego zawodnicy będą mogli zaprezentować rodzinom, sąsiadom i znajomym nowo nabyte umiejętności sportowe. Najlepszy zawodnik otrzyma puchar, który ufunduje zarząd osiedla nr 6 w Sierpcu. Zwycięska drużyna otrzyma puchar ufundowany przez prezesa TKKF KUBUŚ.

JAKIE BĘDĄ REZULTATY WASZYCH DZIAŁAŃ?
CO WYNIKNIE Z PROJEKTU?

  • Rozbudzimy u dzieci i młodzieży zainteresowanie sportem, a konkretnie piłką nożną.
  • Uczestnicy treningów nabędą nowe umiejętności fizyczne i społeczne.
  • Zachęcimy do aktywnego i zdrowego stylu życia.
  • Dzieci i młodzież zintegrują się, poznają problemy osób niepełnosprawnych, uwrażliwią się na potrzeby innych.
  • Stworzymy sytuacje umożliwiające dzieciom odnoszenie sukcesów.
  • Swoją działalnością społeczną rozpopularyzujemy wolontariat jako formę wartościowego spędzania czasu.
  • Zaangażujemy w działalność wolontariatu większą grupę osób (rodziców, sąsiadów, znajomych).