Młodzi aktywni

Nazwa grupy: Młodzi aktywni
Tytuł projektu: Przyjazny zakątek
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie na rzecz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Krok do przodu”


Informacja od realizatorów inicjatywy

     

   

---
Relacja z dnia 06.10.2015r. 
Wspólnie z Wolontariuszami z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej sadziliśmy rośliny ozdobne. Środki na realizację projektu grantowego Stowarzyszenie Krok do Przodu otrzymało od Fundacji Fundusz Lokalny Ziemii Płockiej ,, Młodzi Razem''. Dziękujemy za pomoc Nauczycielom i Wolontariuszom z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej. Dziękujemy również Paniom Monice i Dominice oraz naszym chłopcom ze Szkoły Przyposabiającej do Pracy.

  

  

----
Relacja z dnia (poniedziałek 14.09.2015r.), wypełnionego ciężką i bardzo owocną pracą. Posprzątaliśmy i przygotowaliśmy teren pod zasadzenie nowych roślin. Udało się nam część roślinek posadzić i efekt jest znakomity, a to dopiero początek prac w ramach przygotowania "Przyjaznego Zakątka" realizowanego w ramach projektu grantowego otrzymanego od Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej ,, Młodzi Razem''.

    

  

---
Ruszyły prace w ramach realizacji projektu "Przyjazny zakątek''. Odbyło się spotkanie młodzieży, zaplanowaliśmy działania. Poczyniliśmy niezbędne zakupy i zabieramy się do pracy.

      

    


Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca do spotkań, rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu. W ramach działań wolontariackich chcemy uporządkować teren klombu przed budynkiem naszej szkoły, dosadzić na nim rośliny wieloletnie. Pod kierunkiem nauczycieli wykonać ławki z pergolą (jedną zakupimy na wzór resztę wykonamy sami).

Pośrednim celem będzie również stworzenie miejsca przyjaznego pszczołom, w którym będą mogły bezpiecznie mieszkać i zbierać nektar, dającego możliwość obserwacji osobom niepełnosprawnym ich zachowań w naturalnym środowisku.

DLACZEGO CHCECIE REALIZOWAĆ TEN PROJEKT?
SKĄD WZIĘLIŚCIE POMYSŁ?

Pomysł zagospodarowania terenu klombu powstał w tym roku podczas czerwcowych ciepłych dni, kiedy ciężko było wysiedzieć w klasie. Wtedy pomyśleliśmy, że fajnie byłoby stworzyć miejsce na lekcje na świeżym powietrzu. Chcemy stworzyć „przyjazny zakątek” wśród kwiatów i roślin.

NA CZYM POLEGA WASZ PROJEKT?
OPISZCIE W KILKU ZDANIACH
WASZE DZIAŁANIA?

Chcemy uporządkować teren klombu przed szkołą, poprzycinać rosnące tam tuje, uzupełnić podłoże, okryć tkaniną do ściółkowania, nasadzić rośliny wieloletnie głównie takie przyjazne pszczołom. Wykonamy również ławki.

JAKIE BĘDĄ REZULTATY WASZYCH DZIAŁAŃ?
CO WYNIKNIE Z PROJEKTU?

Wynikiem naszych działań będzie utworzenie miejsca – przyjaznego zakątka dla wypoczynku, obserwacji przyrodniczych. W kolejnych miesiącach, latach będziemy dbać o to miejsce, pielęgnować rośliny, przycinać krzewy.
Działania te przyczynią się również do rozwoju naszych umiejętności radzenia sobie w dorosłym życiu.