Rodzina

Nazwa grupy: Rodzina
Tytuł projektu: Wszystkie kolory lata
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY


Informacja od realizatorów inicjatywy

Zorganizowaliśmy warsztaty, które poprowadził plastyk, poświęcone technikom malowania na drewnie, na kamieniach, na betonie. Następnie zakupiliśmy farby akrylowe i inne materiały plastyczne. Wykorzystając  ludowe motywy pomalowaliśmy kilka uli i ścianę budynku przylegającego do placu zabaw, następnie  na tych powierzchniach namalowaliśmy kolorowe kwiaty. Motywy roślinne namalowaliśmy także wokół drzwi wejściowych  do stodoły, w której odbywają się nasze wolontariacie spotkania, oraz warsztaty tradycyjnych rzemiosł: plecionkarstwa, zielarstwa, garncarstwa.

   

 

 


Głównym celem projektu jest promocja idei wolontariatu. Realizacja projektu umożliwi zaangażowanie się dzieci i młodzieży, a także ich rodziców (głównie mam) w działania wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności. Większość zaplanowanych działań ukażą wolontariat jako formy wartościowego spędzania czasu. W projekt zaangażowani zostaną lokalni partnerzy działający wokół budowania dobra wspólnego. Efektem rzeczowym realizacji projektu będzie zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej i rekreacyjnej pasieki w Kuniewie i placu zabaw w Wiklinowym Zakątku, poprzez pomalowanie farbami akrylowymi kilku uli w pasiece i ściany przylegającej do placu zabaw. W trakcie realizacji projektu młodzi wolontariusze spędzą bardzo pożytecznie swój czas, nauczą się o technik malowania różnych powierzchni i wykonają prace społecznie użyteczne.

DLACZEGO CHCECIE REALIZOWAĆ TEN PROJEKT?
SKĄD WZIĘLIŚCIE POMYSŁ?

Wszystkie dzieci z Ostrów i okolicznych wsi, a także gimnazjaliści znają pasiekę w Kuniewie i gospodarstwo Wiklinowy Zakątek – od lat przychodzimy tam na zajęcia edukacyjne ze swoimi nauczycielami oraz prywatnie – kiedy wzajemnie się odwiedzamy. W pasiece zawsze możemy liczyć na miód na wafelku, a podczas zajęć edukacyjnych wykonujemy
zielniki, świece z wosku, zbieramy zioła. W Wiklinowym Zakątku poznajemy tradycyjne rzemiosła, organizujemy latem gry nocne. W ciepłe noce biwakujemy w domku na drzewie.

NA CZYM POLEGA WASZ PROJEKT?
OPISZCIE W KILKU ZDANIACH
WASZE DZIAŁANIA?

Wspólnie z naszymi mamami chciałybyśmy upiększyć miejsca w których lubimy się spotykać oraz w których odbywają się zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Chcielibyśmy zorganizować warsztaty, które poprowadzi plastyk, poświęcone technikom malowania na drewnie, na kamieniach, na betonie. Następnie zakupilibyśmy farby akrylowe i inne materiały plastyczne. Korzystając z ludowych motywów pomalujemy kilka uli i ścianę budynku przylegającego do placu zabaw, a następnie namalujemy kolorowe kwiaty na tych powierzchniach. Motywy roślinne namalujemy także wokół drzwi wejściowych do pomieszczenia w pasiece, w którym przechowywane są narzędzia pszczelarskie i wyposażenie uli i wokół drzwi wejściowych do stodoły, w której odbywają się nasze wolontariacie spotkania, oraz warsztaty tradycyjnych rzemiosł: plecionkarstwa, zielarstwa, garncarstwa.

JAKIE BĘDĄ REZULTATY WASZYCH DZIAŁAŃ?
CO WYNIKNIE Z PROJEKTU?

Materiały promocyjne na fb, w lokalnej prasie.
W trakcie przeprowadzonych 20 godzin warsztatowych podczas których młodzi wolontariusze nauczą się technik malowania różnych powierzchni i wykonają prace społecznie użyteczne (pomalujemy ule i ścianę oraz namalujemy na nich ludowe motywy roślinne). Tym samym przyczynimy się do kultywowania ludowej tradycji malowania kwiatów na budynkach -wieś Zalipie k. Tarnowa W naszym wypadku będą to miejsca które nie ingerują w publiczną przestrzeń -natomiast będą nawiązaniem do tradycji i uatrakcyjnią miejsca, w których chętnie przebywamy. zachęcimy lokalną społeczność do wspólnych działań upiększających publiczną przestrzeń.