Szkolny Klub Wolontariusza „Otwarte serca”

Nazwa grupy: Szkolny Klub Wolontariusza „Otwarte serca”
Tytuł projektu: Różne pokolenia, podobne marzenia
Kwota dotacji: 2000,00
Osobowość prawna: Stowarzyszenie „Nasz Drobin”


Informacja od realizatorów inicjatywy

„RÓŻNE POKOLENIA - PODOBNE MARZENIA”
Nazwa projektu nie jest przypadkowa, współpraca młodzieży z naszej szkoły z seniorami ze Stowarzyszenia NASZ DROBIN i Koła Nr 7 ZERiI trwa już od kilku lat. Pomysły i i inicjatywy seniorów zachęciły nas do włączenia się w te propozycje całym sercem, a także do zaoferowania Seniorom czegoś od siebie, by umacniać więź międzypokoleniową.
I tak wśród wspólnych aktywności znalazły się m.in. warsztaty plastyczne, spotkania przy planszówkach, międzypokoleniowe obchody Święta Niepodległości, wolontariat WOŚP, zbiórki żywności i wiele, wiele innych działań.

    

  

Inspiracją do zrodzenia się zamysłu działań projektowych naszego klubu wolontariusza z grupą seniorów stały się wcześniejsze działania uczniów naszej szkoły z grupą osób w starszym wieku w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia NASZ DROBIN „Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Obywatelskiej” z Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. W „świetlicy w parku” prowadziliśmy wraz z seniorami zajęcia dla młodszych kolegów.
Tak wyglądały wakacje niektórych z nas jako wolontariuszy tego projektu.

    

    

Bardzo cieszymy się, że teraz my możemy zaproponować naszym starszym przyjaciołom ciekawe zajęcia i razem spędzić czas.
Nasz projekt został dofinansowany w ramach konkursu grantowego „Akademia projektów wolontariackich” realizowanego przez Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, sfinansowanego ze środków Programu FIO Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

CELEM NASZEGO PROJEKTU JEST:
Kształtowanie wśród młodzieży świadomości, że wiek nie jest wyznacznikiem granicy społecznej aktywności człowieka, poprzez stworzenie warunków do obopólnej nauki (Juniorów z Seniorami), wymiany doświadczeń, otwartych relacji i integracji międzypokoleniowej drogą pracy wolontarystycznej ukierunkowanej na osoby starsze wiekiem . .

NA CZYM POLEGA NASZ PROJEKT?
Zamysł projektu koncentruje się wokół wzajemnej nauki i zabawy przeżywanej wspólnie z osobami starszymi w ramach zajęć twórczych i rozwijających oraz spotkań integracyjno-towarzyskich. Siła energii, pomysłu i kreatywności, jaką niesie ze sobą młodość, w połączeniu z arsenałem doświadczeń i mądrości życiowej, jaką niosą ze sobą ludzie starsi, wpłynie zapewne na podniesienie atrakcyjności wspólnych spotkań i podejmowanych działań. Mamy w zamyśle naukę rękodzieła upkicyklingowego, wykonanie ozdób i kart świątecznych, które chcielibyśmy wstawić na kiermasz charytatywny celem pozyskania funduszy na rzecz pomocy innym. Przewidujemy również wspólną grę w Scrabble oraz rozwiązywanie Sudoku (celem „szlifowania” mowy ojczystej i matematyki), która zakończy się turniejem drużyn międzypokoleniowych. Finałem działań będzie wspólny Wieczór Andrzejkowy poprzedzony opowiadaniami na temat tradycji (dawniej i dziś) obchodów Andrzejek – rodzaje wróżb, ich znaczenie i interpretacja.

Spotkanie w siedzibie Grantodawcy FLZP „Młodzi Razem” - lipiec 2015.A z początkiem roku szkolnego zaczęło się ….

    

    

   

   

    


Kształtowanie wśród młodzieży świadomości, że wiek nie jest wyznacznikiem granicy społecznej aktywności człowieka, poprzez stworzenie warunków do obopólnej nauki (Juniorów z Seniorami), wymiany doświadczeń, otwartych relacji i integracji międzypokoleniowej drogą pracy wolontarystycznej ukierunkowanej na osoby starsze wiekiem.

DLACZEGO CHCECIE REALIZOWAĆ TEN PROJEKT?
SKĄD WZIĘLIŚCIE POMYSŁ?

Inspiracją do zrodzenia się zamysłu działań projektowych z grupą seniorów – członków Stowarzyszenia NASZ DROBIN i Koła Nr 7 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów działających na terenie miasta Drobin stały się wcześniejsze działania uczniów naszej szkoły z grupą osób w starszym wieku w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia NASZ DROBIN „Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Obywatelskiej” z Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

NA CZYM POLEGA WASZ PROJEKT?
OPISZCIE W KILKU ZDANIACH
WASZE DZIAŁANIA?

Zamysł projektu koncentruje się wokół wzajemnej nauki i zabawy przeżywanej wspólnie z osobami starszymi w ramach zajęć twórczych i rozwijających oraz spotkań integracyjno-towarzyskich. Siła energii, pomysłu i kreatywności, jaką niesie ze sobą młodość, w połączeniu z arsenałem doświadczeń i mądrości życiowej, jaką niosą ze sobą ludzie starsi, wpłynie zapewne na podniesienie atrakcyjności wspólnych spotkań i podejmowanych działań. Mamy w zamyśle naukę rękodzieła upkicyklingowego, wykonanie ozdób i kart świątecznych, które chcielibyśmy wstawić na kiermasz charytatywny celem pozyskania funduszy na rzecz pomocy innym. Przewidujemy również wspólną grę w Scrabble oraz rozwiązywanie Sudoku (celem „szlifowania” mowy ojczystej i matematyki), która zakończy się turniejem drużyn międzypokoleniowych. Finałem działań będzie wspólny Wieczór Andrzejkowy poprzedzony opowiadaniami na temat tradycji (dawniej i dziś) obchodów Andrzejek – rodzaje wróżb, ich znaczenie i interpretacja.

JAKIE BĘDĄ REZULTATY WASZYCH DZIAŁAŃ?
CO WYNIKNIE Z PROJEKTU?

 • kształtowanie postaw prospołecznych u młodzieży związane z niesieniem bezinteresownej pomocy, wsparcia, rozpoznawaniem potrzeb osób starszych, współpracą – tolerancji, szacunku, empatii,
 • rozwijanie postawy alternatywnej dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień,
 • współpraca międzypokoleniowa
 • edukacja w zakresie ekologii w wymiarze lokalnym i globalnym oraz strategii zrównoważonego rozwoju.
 • rozwój wśród młodzieży świadomości, że starszy wiek nie wartościuje człowieka i nie umniejsza jego godności,
 • minimalizowanie poczucia pasywności osób starszych poprzez stworzenie okazji do realizowania się, bycia potrzebnym, ważnym, użytecznym społecznie i docenianym przez młodsze pokolenie,
 • umożliwienie grupie Seniorów dzielenia się wiedzą pragmatyczną, umiejętnościami i własną filozofią życia z Juniorami,
 • wytworzenie prac będących efektem rękodzieła upcyklingowego z przeznaczeniem na kiermasz świąteczny,
 • nauka gry w Scrabble i nauka rozwiązywania Sudoku – zakończona turniejem (element rywalizacji) drużyn zróżnicowanych wiekiem,
 • pozyskanie wiedzy przez młodzież na temat wróżb andrzejkowych dawniej stosowanych oraz tradycji Wieczoru Andrzejkowego,
 • wspólnie przygotowany i spędzony Wieczór Andrzejkowy.