Młodzi chętni

Nazwa grupy: Młodzi chętni
Tytuł projektu: Lato dla malucha
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Uczniowski Klub Sportowy LIDER Cieszewo


Informacja od realizatorów inicjatywy

31.10.2015r. zakończyliśmy realizację projektu Lato dla malucha, który dofinansowała nam Akademia Projektów Wolontariackich. Dzięki niemu poznaliśmy zasady wolontariatu. Włączyliśmy się w działania na rzecz naszych młodszych kolegów. W czasie wakacji zorganizowaliśmy dla nich zabawy, pomagaliśmy im w przygotowaniu indiańskich ozdób, opiekowaliśmy się nimi podczas wyjazdów. Wszystkie zadania wykonywaliśmy pod okiem dorosłych, od których uczyliśmy się społecznego zaangażowania.

    

  

  

    

---
To pierwszy projekt, który tak bardzo angażował starszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów do wolontariatu. Po raz kolejny nasi uczniowie podejmują się działania wolontariackiego. Czynią to w ramach Konkursu Grantowego Akademia Projektów Wolontariackich. Koordynatorem projektu jest szóstoklasistka Weronika Bedyk, która przy pomocy swoich rówieśników i dwojga nauczycieli poprowadzi kreatywne zajęcia dla najmłodszych. Ale nie tylko! Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się również z techniką taiji bailong ball, a zakupiony z grantu sprzęt pozwoli na intensywne ćwiczenie nowych umiejętności.

  

  

  

  


Naszym celem jest zdobycie umiejętności społecznego działania na zasadzie wolontariatu poprzez realizację akcji „Lato dla malucha” polegającej na organizacji cyklu zabaw sportowo-rekreacyjnych i zajęć terenowych dla dzieci w wieku 6-9 lat. Korzystając z doświadczenia starszych społeczników wdrożymy się do zespołowego działania na rzecz innych, zorganizujemy czas młodszym kolegom. Realizacja działań projektu będzie dla nas również obszarem, gdzie będziemy mogli wykorzystać naszą energię i wolę działania. Każdego dnia ubolewamy nad tym, że mamy tyle pomysłów, tyle zapału, a tak rzadko możemy to spożytkować w interesie własnym, naszych rodzin, sąsiadów, rówieśników. Ponadto, czujemy, że marnotrawimy nasz czas wolny, ponieważ w naszej wsi nie mamy innej możliwości jego spędzenia, jak komputer lub piłka nożna. Przygotowując tę aplikację mocno wierzymy, że Grantodawca uwierzy w nasze szczere intencje i da nam szansę na samorealizację i działanie dla dobra innych. Dzięki temu dołożymy cegiełkę w budowie naszej wiejskiej rzeczywistości.

DLACZEGO CHCECIE REALIZOWAĆ TEN PROJEKT?
SKĄD WZIĘLIŚCIE POMYSŁ?

Mając na uwadze promocję racjonalnego wypoczynku, z dala od komputera proponujemy powrót do zabaw naszych rodziców. Chcemy wspólnie z młodszymi kolegami wypromować w środowisku „modę” na indiańską zabawę. Damy okazję do radosnego, ale i pouczającego spędzania wolnego czasu, szczególnie w okresie wakacji.

NA CZYM POLEGA WASZ PROJEKT?
OPISZCIE W KILKU ZDANIACH
WASZE DZIAŁANIA?

Zamierzamy w formie zabawy i zajęć sportowych zorganizować czas wolnym młodszym dzieciom. Ideą przewodnią jest życie Indian w ścisłym związku z przyrodą, ich historia, zwyczaje, rytuały, pragmatyzm. Zadbamy również, by uczestnicy projektu otrzymali drugie śniadanie, które samodzielnie dla nich przygotujemy. Pomogą nam w tym osoby dorosłe, które przejmą odpowiedzialność za realizację projektu. Nasze działanie projektowe chcemy potraktować jako płaszczyznę do zdobycia przez nas doświadczenia
w zakresie społecznej aktywności,

JAKIE BĘDĄ REZULTATY WASZYCH DZIAŁAŃ?
CO WYNIKNIE Z PROJEKTU?

  • Rozpowszechnienie wolontariatu.
  • Realizacja potrzeby środowiska w zakresie wypoczynku wakacyjnego dzieci.
  • Racjonalnie zorganizowany czas wolny
  • Wzbogacenie wiedzy o życiu Indian.
  • Współdziałanie międzypokoleniowe na rzecz dobra wspólnego.