Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Maliszewku

Nazwa grupy: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Maliszewku
Tytuł projektu: Z potrzeby własnej, choć z myślą o innych
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Ochotnicza Straż Pożarna w Maliszewku


Informacja od realizatorów inicjatywy

„Z potrzeby własnej, choć z myślą o innych” to tytuł projektu realizowany przez Młodzieżową Grupę Pożarniczą w Maliszewku, którego efektem będzie poprawa stanu części obejścia remizy OSP, a w niedalekiej przyszłości stworzenie kącika rekreacyjno-edukacyjnego. Dokładnie zaplanowano już jego wygląd, dokonano niezbędnych pomiarów, przygotowano mini projekt techniczny. Za pozyskane środki finansowe zakupiono już materiały budowlane. Teraz przyszedł czas na prace związane z usunięciem starej posadzki na tarasie i położenie kostki.

  

  

  

  


Celem naszego projektu jest adaptacja obejścia remizy strażackiej na kącik rekreacyjno – edukacyjny służący lokalnej społeczności. Stanowić on będzie miejsce naszych wiejskich spotkań, dyskusji, miejsce, gdzie będziemy mieć możliwość wspólnie spędzonego czasu. Przyczyni się to do społecznej integracji, udowodni istotę wspólnego działania, ale również zapoczątkuje szereg działań wokół poprawy stanu miejscowej remizy strażackiej.

DLACZEGO CHCECIE REALIZOWAĆ TEN PROJEKT?
SKĄD WZIĘLIŚCIE POMYSŁ?

Od dwóch lat czynnie uczestniczy-my we pracach remontowych naszej remizy, obejmujących zarówno jej wnętrze, jak i obejście. I właśnie już wtedy postanowiliśmy o wyodrębnieniu na wolnym powietrzu miejsca dla naszych wiosenno-letnich spotkań. Niestety, ze względu na brak środków finansowych, pomysł ten pozostał jedynie w sferze naszych planów. Aktualnie nadarza się okazja, by plan ten zrealizować. Zyskamy wreszcie zakątek, który pozwoli nam na organizację naszych zebrań i okazjonalnych spotkań.

NA CZYM POLEGA WASZ PROJEKT?
OPISZCIE W KILKU ZDANIACH
WASZE DZIAŁANIA?

Projekt nasz obejmuje tylko część działań związanych z poprawą stanu miejscowej remizy strażackiej i jest ich pierwszym etapem.
W tym etapie planujemy odnowić taras naszej remizy i uporządkować teren wokół niego. Rozpoczniemy od usu-nięcia pozostałości po cementowej posadzce i ułożenia płytek. Następnie przystąpimy do prac związanych z zagospodarowaniem placu zieleni przed tarasem. W tym celu zrekulty-wujjemy teren, by przygotować trawnik. Zasadzimy wyhodowane przez uczniów miejscowej Szkoły młode roślinki pnące, które w przyszłości będą się wiły po wykonanym przez nas drewnianym stelażu.
Drugi etap naszych działań obejmie uporządkowanie wjazdu i wejścia do remizy. Stanowić to będzie przedmiot przedsięwzięcia, które zamierzamy zrealizować w roku następnym.

JAKIE BĘDĄ REZULTATY WASZYCH DZIAŁAŃ?
CO WYNIKNIE Z PROJEKTU?

Rezultaty naszych działań:

  • kącik rekreacyjno - edukacyjny
  • odnowiony taras,
  • uporządkowana część obejścia remizy
  • podniesienie estetyki całego obiektu
  • integracja młodzieży
  • aktywizacja młodzieży,
  • zainicjowanie regularnego wolontariatu