Klub ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat

Nazwa grupy: Klub ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat w Zespole Szkół w Gąbinie
Tytuł projektu: Poczytaj mi … Wolontariuszu (Mobilny) Klub Czytających ze Staszica
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie


Informacja od realizatorów inicjatywy

PODZIĘKOWANIE DLA FLZP "MŁODZI RAZEM"


18 listopada 2015 r. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie odbył się wernisaż wystawy fotograficznej w ramach projektu „Poczytaj mi ...Wolontariuszu” w ramach „Akademii Projektów Wolontariackich” współfinansowanej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Klub Ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat działający w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

    

Wydarzenie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej Szkoły, nauczyciele i wielu zaproszonych gości, miało miejsce 18 listopada 2015 roku.  
W murach naszej Szkoły gościliśmy Panią Iwonę Sierocką - Wicestarostę Płockiego, Panią Joannę Banasiak - Dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, Panią Benedyktę Wachowicz - Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie, przedstawicieli Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie i Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie. 

Pani Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk - Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, dziękując na wstępie wszystkim obecnym
za przybycie, przedstawiła cel spotkania. Głos zabrały również Pani Iwona Sierocka - Wicestarosta Płocki i Pani Joanna Banasiak - Dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.

Kolejnym punktem programu był występ młodzieży, uczennice przedstawiły i omówiły założenia projektu. Wernisaż uświetnił montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów naszej Szkoły pt.: "Życie nie po to jest, by brać...". Młodzież zaprezentowała swoje umiejętności recytatorskie i talenty muzyczne.

Po części oficjalnej Pani Dyrektor podziękowała wykonawcom i zaprosiła uczestników wernisażu do obejrzenia wystawy. Wolontariusze przygotowali również słodki poczęstunek - pyszne ciasteczka upieczone przez uczennice klasy IV TW pod opieką Pani Ludmiły Koprowicz.

W przygotowanie wernisażu zaangażowali się także uczniowie klas:
II LO, III LO, I TE, I TI, II TH, II TI, III TE, III TW, II KM, III K i nauczyciele: Pani Eliza Bałdyga, Pani Tatiana Jastrzębska, Pani Kamilla Krakowska, Pani Elżbieta Ostrowska, Pani Maria Olszewska i Pani Marzena Sosińska.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w wernisażu, miłe słowa i życzliwość. 
Wystawę można zwiedzać do 30 listopada 2015 roku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Składamy podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie - Pani Danucie Kowalkowskiej-Fiłoniuk, Pani Marii Elżbiecie Błaszczyk i Panu Sławomirowi Sztygielowi za wsparcie i pomoc w realizacji projektu. Dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za współpracę podczas wykonywania różnych działań projektowych.

Członkowie Klubu Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu wraz z opiekunami


Wolontariusze Klubu Ośmiu zorganizowali szereg spotkań, podczas których czytali podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie opowiadania, uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie oraz podopiecznym Domu Dziecka w Gostyninie literaturę dziecięcą i młodzieżową. Chcąc rozpropagować ideę wolontariatu nie tylko wśród szkolnej społeczności, ale także w środowisku lokalnym i dalszym i aby urozmaicić czytanie dzieciom i młodzieży, zorganizowano szereg spotkań z elementami muzycznymi i plastycznymi.

Projekt dzięki spotkaniom z dziećmi i młodzieżą, przyczynił się niewątpliwie do popularyzacji czytelnictwa i wartościowej literatury wśród młodych. Pokazał jak ważne dla rozwoju jest codzienne czytanie, które rozwija język, koncentrację, pamięć i wyobraźnię, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie a także umiejętność aktywnego słuchania.
Wśród zaproszonych na dzisiejszy wernisaż gości nie zabrakło Wicestarosty Iwony Sierockiej oraz Dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego Joanny Banasiak.


W październiku 2015r. odwiedziliśmy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie i wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie (i jednocześnie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie), a w listopadzie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. Wizyty odbyły się po lekcjach (w Koszelewie) i w sobotnie przedpołudnie (w Mocarzewie). Dla młodzieży spędzenie wolnego czasu z osobami w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnymi, młodszymi i starszymi stało się okazją do lepszego poznania ich potrzeb i problemów oraz refleksji i wyciągnięcia wniosków na przyszłość, ale także uczy empatii, pomaga kształtować postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych osób. Spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem w Goślicach, Koszelewie i Mocarzewie. Proszono nas o kolejne spotkania i dalszą współpracę. Bardzo dziękujemy za wszystko.

GOŚLICE

    

KOSZELEW

    

MOCARZEWO

    

10 października 2015 roku świętowaliśmy 70-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Gąbinie połączone z X Zjazdem Absolwentów i Wychowanków oraz Dniem Edukacji Narodowej. Ta uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem: Starosty Płockiego, Pana Mariusza Bieńka, Posłów na Sejm RP: Pana Piotra Zgorzelskiego i Pana Wojciecha Jasińskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika oraz Pana Krzysztofa Jadczaka, Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. W tym niezwykłym wydarzeniu wzięło udział grono znakomitych gości, m.in. Pani Iwona Sierocka - Wicestarosta Płocki, Pan Lech Dąbrowski - Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Waldemar Pawlak - premier RP, Pan Piotr Zgorzelski - Poseł na Sejm RP, Pan Wojciech Jasiński - Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Jadczak - Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Pan Michał Twardy - Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Pani Nina Igielska - Wizytator Delegatura w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie w zastępstwie Mazowieckiego Kuratora Oświaty , Pan Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy Słubice, Pan Gabriel Wieczorek - Wójt Gminy Sanniki, Pan Jan Ciastek - Wicestarosta Płocki, Pani Małgorzata Struzik - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Pani Ewa Wiśniewska - Prorektor Państwowej Szkoły Zawodowej w Płocku, Pan Grzegorz Skwarna - Dyrektor MSCDN w Płocku, Pani Anna Ostrowska - Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej, Pani Agnieszka Żukowska - Prezes Lokalnej Grupy Działania "Aktywni Razem", Pani Barbara Chrzanowska-Pacek - Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Pani Jadwiga Garstka - Prezes Banku Spółdzielczego w Gąbinie, Pani Ewa Kowalak - Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, Profesor Janusz Szczepański - były nauczyciel i wicedyrektor LO, Pan Tadeusz Żerowski - Przewodniczący II Zjazdu Absolwentów Szkół Zawodowych, Pan Sławomir Felczak - Przewodniczący Rady Rodziców w ZS Gąbin, Pan Andrzej Wołowski - syn jednej z pierwszych nauczycielek LO Natalii Wołowskiej, Pan Alojzy Balcerzak - artysta malarz - wychowanek Gąbińskiego LO, Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu oraz Miasta i Gminy Gąbin, Absolwenci, aktualni i emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, młodzież Zespołu Szkół oraz przedstawiciele mediów (na stronie internetowej szkoły można znaleźć więcej informacji). Została przygotowana wystawa prezentująca dotychczasowe działania zrealizowane w ramach naszego projektu, a grupa naszych wolontariuszy pomagała podczas tego święta.

24 października 2015 roku w Łącku odbył się 10. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Zostało przygotowane stoisko prezentujące ofertę edukacyjną oraz osiągnięcia naszej Szkoły w różnych dziedzinach. Festiwal rozpoczęli uczniowie LO: Monika Piecka i Mateusz Młodziejewski prezentując, opracowany w uzgodnieniu z Panią Dyrektor Barbarą Chrzanowską – Pacek, repertuar muzyczny. Gościom odwiedzającym nasze stoisko reprezentanci Samorządu Uczniowskiego i Szkolni Wolontariusze opowiadali o szkole oraz częstowali ich wykonanymi na zajęciach z usług żywieniowych ciasteczkami.

Dla grup realizujących projekty grantowe w ramach konkursu "Akademia Projektów Wolontariackich" Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" zorganizowała w dniu 26 października 2015 roku warsztaty dla wolontariuszy w naszej Szkole. Pani Emilia Winiarska przeprowadziła zajęcia o wolontariacie, jak powołać młodzieżowe kluby wolontariusza. Celem tych warsztatów było zapoznanie uczestników z ideą młodzieżowego wolontariatu, dostarczenie podstawowej wiedzy na ten temat oraz promowanie aktywnego sposobu życia i wychowania poprzez pracę. Młodzież bardzo aktywnie włączyła się do różnych zadań i ćwiczeń, które zaproponowała pani Emilia Winiarska.

    

W dniu 18 listopada 2015 roku zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej "Poczytaj mi ... Wolontariuszu". Podczas tego spotkania chcielibyśmy przedstawić nasz projekt gościom z różnych, instytucji, szkól, placówek i organizacji. Zaplanowaliśmy krótki program słowno-muzyczny i skromny poczęstunek.

---
Klub Ośmiu - Młodzieżowy Wolontariat działający w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie realizuje projekt "Poczytaj mi ... Wolontariuszu" w ramach "Akademii Projektów Wolontariackich" współfinansownej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Odwiedziliśmy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach (a także pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Goślicach) i wychowanków Domu Dziecka w Gostyninie (Bratoszewie). Podczas spotkań wolontariusze integrowali się poprzez zainteresowanie wybraną pozycją książkową (zbiorem opowiadań, bajek i wierszy). Te spotkania były okazją do spędzenia czasu w miłym gronie, a czasami lekarstwem na samotność lub nudę. Wizyty odbyły się po lekcjach (w Koszelewie) i w dwa sobotnie przedpołudnia (w Goślicach i Gostyninie). Dla młodzieży spędzenie wolnego czasu z osobami w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnymi, młodszymi i starszymi stało się okazją do lepszego poznania ich potrzeb i problemów oraz reflekcji i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem w Goślicach, Gostyninie i Koszelewie. Proszono nas o kolejne spotkania i dalszą współpracę. Bardzo dziękujemy za wszystko.

Dla grup realizujących projekty grantowe w ramach konkursu "Akademia Projektów Wolontariackich" Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" zorganizowała w dniu 29 września 2015 roku warsztaty dla wolontariuszy w naszej Szkole. Pan Jacek Olejnicki, ratownik medyczny, przeprowadził szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia składały się z wykładów, pokazów i ćwiczeń praktycznych prawidłowego zachowania się młodzieży na wypadek różnych zagrożeń.

    

  

  

    

  

---
Nasz projekt "Poczytaj mi ... Wolontariuszu" powolutku realizujemy. Zorganizowaliśmy spotkanie przygotowawcze i robocze, zamówiliśmy koszulki z naszym logo. W lipcu ukazała się informacja o projekcie na stronie: http://terazgabin.pl/wolontariusze-z-zespolu-szkol-w-gabinie-otrzymali-dotacje, natomiast w sierpniu ukazała się informacja w "Tygodniku Płockim". Wkrótce prześlemy zdjęcia ze spotkania wolontariuszy z mieszkańcami DPS w Koszelewie.


Realizacja projektu będzie się odbywać po lekcjach, w soboty lub inne dni wolne od zajęć lekcyjnych. Nasza grupa będzie odwiedzać pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie oraz wychowanków Domu Dziecka w Gostyninie. Podczas tych spotkań wolontariusze będą integrować się poprzez zainteresowanie ich wybraną pozycją książkową (np. zbiorem opowiadań, bajek lub wierszy). Organizowane przez nas cykle spotkań będą okazją do spędzenia czasu w miłym gronie, a czasami mogą być lekarstwem na samotność lub nudę. Jako wolontariusze, chcemy dać świadectwo, że odnosimy się do osób w trudnej sytuacji życiowej z szacunkiem i nie zapominamy o ich potrzebach. Problem wykluczenia osób starszych, niepełnosprawnych, odrzucenia dzieci coraz bardziej doskwiera naszemu społeczeństwu, a rozwiązać go możemy między innymi poprzez spędzanie z nimi wolnego czasu. Chcielibyśmy zorganizować dwie wystawy zdjęć – pierwszą podczas zjazdu absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 10 października 2015 roku, drugą wraz z wernisażem w listopadzie, na który zaprosilibyśmy przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, szkół i placówek współpracujących z nami przy projekcie. Podczas spotkań i wystaw w ramach projektu chcielibyśmy nosić koszulki z logo naszego Klubu, byśmy byli postrzegani jako grupa wolontariuszy realizujący wspólny cel i zadania, propagujący zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności i dla wspólnego dobra. Przez cały czas będziemy promować w mediach ideę wolontariatu i nasz udział w projekcie, aby pokazać znaczenie i rolę wolontariatu we współczesnym świecie.

DLACZEGO CHCECIE REALIZOWAĆ TEN PROJEKT?
SKĄD WZIĘLIŚCIE POMYSŁ?

Od wielu lat nagłośniona jest kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”. Podoba nam się ta inicjatywa i chcielibyśmy na swój sposób połączyć ideę tej kampanii z naszą dotychczasową działalnością wolontariacką, ale nasz projekt obejmie szersze grono odbiorców. Czytanie może łączyć różne pokolenia. Często słyszymy w mediach o potrzebie czytania nie tylko dzieciom, ale również osobom starszym, nawet Jan Paweł II zwracał uwagę na "włączanie człowieka starszego w aktywne życie społeczne, wykorzystywanie zasobów doświadczenia, wiedzy i mądrości, jakimi może się on podzielić".

NA CZYM POLEGA WASZ PROJEKT?
OPISZCIE W KILKU ZDANIACH
WASZE DZIAŁANIA?

Chcąc umilić czas wolontariusze Klubu Ośmiu zorganizują kilka spotkań, podczas których będą czytać podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Koszelowie opowiadania, uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie oraz podopiecznym Domu Dziecka w Gostyninie literaturę dziecięcą i młodzieżową. Aby urozmaicić czytanie dzieciom i młodzieży, planujemy w trakcie spotkań z nimi przeprowadzić quizy z elementami muzycznymi i plastycznymi. Na początku października planujemy zaprezentować częściowe efekty naszego projektu podczas zjazdu absolwentów LO, natomiast w listopadzie wernisaż wystawy podsumowujący projekt i zaprosić przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, szkół i placówek, z którymi współpracujemy. Chcielibyśmy rozpropagować ideę wolontariatu nie tylko wśród naszej szkolnej społeczności, ale także w środowisku lokalnym i dalszym.

JAKIE BĘDĄ REZULTATY WASZYCH DZIAŁAŃ?
CO WYNIKNIE Z PROJEKTU?

Spotykając się z osobami starszymi, chorymi możemy przekazać im wiedzę na temat bieżących wydarzeń w kraju i na świecie. Możemy przeczytać im ich ulubione książki, których sami ze względu na chorobę lub brak sił nie są w stanie zrobić.
W trakcie tych wizyt możemy również porozmawiać z nimi na różne tematy, wysłuchać ich opowieści i sprawić, że poczują się docenieni, potrzebni.

Dzięki spotkaniom z dziećmi i młodzieżą, przyczynimy się do popularyzacji czytelnictwa i wartościowej literatury wśród młodych. Pokażemy jak ważne dla rozwoju jest codzienne czytanie, które rozwija język, koncentrację, pamięć i wyobraźnię, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy
na całe życie a także umiejętność aktywnego słuchania.
Pragniemy pokazać całej społeczności szkolnej i środowisku jakie możliwości daje praca w wolontariacie.