Szkolny Klub Wolontariusza „Jestem dla innych”

Nazwa grupy: Szkolny Klub Wolontariusza „Jestem dla innych” przy Z. Sz. i. L. Bergerowej w Płocku
Tytuł projektu: Czego się Jaś nauczy – czyli świadome dziecko inwestycją w przyszłość
Kwota dotacji: 1800,00 zł
Osobowość prawna: Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku


Informacja od realizatorów inicjatywy

Szkolny Klub Wolontariusza "Jestem dla innych" w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku otrzymał grant na realizację projektu "Czego się Jaś nauczy..., czyli świadome dziecko inwestycją w przyszłość". Partnerem i adresatem projektu jest społeczność Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Płocku. Nasi wolontariusze wzięli udział w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu "Wolontariackie aktywności obywatelskie w Regionie Płockim" współfinansowanego ze środków Programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej".
Realizowany przez nas projekt jest działaniem wieloatapowym o charakterze interdyscyplinarnym. Wolontariusze prowadzą zajęcia dla przedszkolaków. Każde spotkanie składa się z części edukacyjnej, rekreacyjnej oraz twórczej. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia (właściwe odżywianie, aktywność fizyczna, profilaktyka). Udział w projekcie ma kształtować poprzez zabawę właściwe postawy dzieci. Założono także, że treści i umiejętności zdobyte podczas zajęć będą wykorzystywane w życiu, a w ich realizację zostaną zaangażowani także rodzice i opiekunowie.
Podczas zrealizowanych dotychczas spotkań przedszkolaki poznawały liczne zabawy integracyjne, malowały, lepiły, śpiewały, dyskutowały na temat wykorzystania w codziennej diecie owoców i warzyw. Dużym zainteresowaniem maluchów i ich opiekunów cieszył się pokaz sztuki carvingu w wykonaniu naszych wolontariuszy. Realizacja projektu potrwa do końca listopada.

   

 

 

   

   

 

 


Poprzez realizację projektu chcemy:

 • propagować zdrowy styl życia (zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, itp),
 • integrować społeczność lokalną poprzez zaangażowanie w podejmowane przez nas działania,
 • zdobywać nową wiedzę i umiejętności oraz doświadczenia w zakresie wolontariatu,
 • prezentować swoje umiejętności, zainteresowania, rozwijać kreatywność,
 • aktywnie spędzać czas wolny i uczyć tego młodszych kolegów,
 • szerzyć ideę wolontariatu.

DLACZEGO CHCECIE REALIZOWAĆ TEN PROJEKT?
SKĄD WZIĘLIŚCIE POMYSŁ?

Realizacja kolejnego zadania jest dla nas naturalnym elementem naszej działalności wolontariackiej. Jednocześnie mamy nadzieję, że realizacja projektu pozwoli nam na zintegrowanie i zachęcenie do aktywności nie tylko środowiska szkolnego, ale także lokalnego. Tematyka wybranego przez nas działania, jakim jest propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, wiąże się z naszymi poprzednimi działaniami. Nie bez znaczenia są tu też nasze zainteresowania i umiejętności Oesteśmy uczniami technikum żywienia, technikum architektury krajobrazu, itp.), którymi chcemy dzielić się z innymi.

NA CZYM POLEGA WASZ PROJEKT?
OPISZCIE W KILKU ZDANIACH
WASZE DZIAŁANIA?

Realizowany przez nas projekt będzie działaniem wieloetapowym o charakterze interdyscyplinarnym. Zamierzamy przeprowadzić zajęcia dla
przedszkolaków/uczniów (po 2 w miesiącu). Każde z nich będą składały się z części edukacyjnej (w formie dostosowanej do wieku odbiorców), rekreacyjnej oraz twórczej. Chcemy, aby podczas realizowanych przez nas zajęć:

 • powstały prace plastyczne poświęcone zdrowemu stylowi życia (konkurs, wystawa prac),
 • odbyła się "Rodzinna Turniejada" - zabawy sportowe, prezentacja możliwości aktywnego spędzania czas wolnego
 • prezentacja możliwości różnych aktywności związanych z tematyką projektu: np. wybrane dyscypliny sportowe, taniec, sztuka carvingu, itp.
 • przygotowanie ulotek/folderów dla rodziców o tematyce dotyczącej realizowanego projektu
 • wspólne szycie lalek -przytulanek (maskotek projektu).

JAKIE BĘDĄ REZULTATY WASZYCH DZIAŁAŃ?
CO WYNIKNIE Z PROJEKTU?

Chcemy, aby nasz projekt przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia (właściwe odżywianie, aktywność fizyczna, profilaktyka). Udział w projekcie ma poprzez zabawę kształtować właściwe postawy dzieci. Zakładamy, że treści i umiejętności zdobyte podczas zajęć będą one wykorzystywać w codziennym życiu, angażując w to rodziców i opiekunów.