Ogrodnicy

Nazwa grupy: Ogrodnicy
Tytuł projektu: Kolorowa szkoła
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY


Informacja od realizatorów inicjatywy

Realizacja działań projektowych przebiega zgodnie z terminarzem. Na początku września odbyło się spotkanie grupy organizacyjnej, przydzielono zadania poszczególnym osobom. 9 i 22 września mieliśmy spotkania w gospodarstwie ogrodniczo-szkółkarskim, podczas, których zapoznaliśmy się z zasadami doboru roślin do typu gleb. Następnie z nauczycielem przyrody zbadaliśmy ziemie w szkolnym ogródku.

Po rozmowach z p. dyrekcją i ogłoszeniu (w klasach i na zebraniach z rodzicami) że 26.09.2015r. odbędą się prace ogrodnicze, w których mogą wziąć udział wszyscy chętni, w sobotę posadziliśmy ponad 400 szt cebulek kwiatowych i ok 40 bylin. w pracach wzięło udział 10 uczniów i 4 rodziców. W następnych tygodniach ze słoneczną i bezdeszczową pogodą podlewaliśmy zasadzone rośliny.

Zostały zakupione domki dla owadów i budki dla ptaków. Czekamy na spotkanie z p. leśnikiem, które odbędzie się pod koniec października, aby prawidłowo je ulokować i zainstalować.

Na listopad mamy zaplanowane przygotowanie imprezy szkolnej z przedstawieniem i konkursami dla uczniów i rodziców.
9 października pan Andrzej Dębski przeprowadził szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

   

    

  


Cel:

  • propagowanie i rozwijanie wolontariatu na terenie miejscowości Ostrowy,
  • wspólnego wykonanie prac wolontarystycznych na rzecz swojego środowiska lokalnego,
  • wspieranie bezpośredniego zaangażowania dzieci, młodzieży - wolontariuszy na rzecz środowiska lokalnego.

DLACZEGO CHCECIE REALIZOWAĆ TEN PROJEKT?
SKĄD WZIĘLIŚCIE POMYSŁ?

Uczymy się w małej, wiejskiej szkole. W czasie przerw, kiedy tylko jest dobra pogoda, możemy wychodzić na zewnątrz. Spędzamy czas na boisku i placu zabaw. Często również lekcje mamy w terenie np. przyrody, w-f, historii. Bardzo to lubimy, nie wyobrażamy sobie, że mogłoby być inaczej. Wokół szkoły jest dużo miejsca, które można wykorzystać do posadzenia roślin, szczególnie kwiatów. Teraz rośnie tylko trawa i jakieś iglaki. Z przyjemnością możemy zrobić to sami. Teren przy naszej szkole jest otwarty, dla wszystkich mieszkańców okolicznych wsi przez cały rok: w niedzielne popołudnia młodsi i starsi koledzy grają w piłkę, Stowarzyszenie Nasze Ostrowy organizuje festyny, a strażacy zawody strażackie. Rodzice małych dzieci przychodzą ze swoimi dziećmi na plac zabaw.
Teren przy naszej szkole to miejsce, które od pokoleń integruje naszą społeczność.

NA CZYM POLEGA WASZ PROJEKT?
OPISZCIE W KILKU ZDANIACH
WASZE DZIAŁANIA?

Chcemy wiedzieć jakie rośliny posadzić wokół szkoły. Umówimy się na wizytę i pogadankę w gospodarstwie ogrodniczym i zapoznamy z zasadami uprawy roślin. Poradzimy się jakie rośliny wybrać i w jakim miejscu je posadzić. Wspólnie przygotujemy projekt kwietnika. Zajęcia u ogrodnika.
Z nauczycielką przyrody przeprowadzimy zajęcia w terenie, zbadamy glebę.
Przeprowadzimy obserwację, aby wiedzieć dla jakich ptaków przygotować budki lęgowe i domki dla owadów. Poprosimy o pomoc pana leśnika. Zajęcia w lesie.
Gdy już będziemy wiedzieć jak ma wyglądać nasz kwietnik, podzielimy pracę nad nim dla każdej klasy, aby każdy miał swój wkład w jego powstanie, czuł się odpowiedzialny i dbał o niego. Młodsze klasy mogą poprosić o pomoc rodziców, zresztą zaangażować może się każdy chętny.
Po zakupieniu sprzętu i roślin, cebul, przystąpimy do uporządkowania terenu, przygotowania gleby i posadzenia roślin.
Projekt zakończymy przedstawieniem artystycznym o ochronie przyrody i imprezą dla wszystkich uczniów szkoły z zabawami, konkursami.

JAKIE BĘDĄ REZULTATY WASZYCH DZIAŁAŃ?
CO WYNIKNIE Z PROJEKTU?

Rezultaty będą widoczne przez wiele lat. Mamy nadzieję, że nasz ogród zakwitnie na wiosnę tysiącami kolorów i będziemy spędzać w nim każdą wolną chwilę. Schronienie w nim znajdą ptaki i owady, a my będziemy mogli je obserwować i uczyć się przyrody na żywo.
Wspólnie zrealizowany projekt nauczy nas jak współpracować, dogadywać się, planować i organizować sobie pracę.
Każdy włoży wysiłek w powstanie tego kwietnika i na pewno nie będzie niszczył swojej pracy. Przez następne lata, kolejne klasy mogą dbać o rośliny i korzystać z ogrodu.