Rozwiń skrzydła

Nazwa grupy: Rozwiń skrzydła
Tytuł projektu: Letnie spotkania seniorów
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY


Informacja od realizatorów inicjatywy

Jak powstaje tradycyjny wieniec dożynkowy?
Poświęciłyśmy 2 tygodnie na zebranie wiadomości o sposobach wykonania konstrukcji wieńca i technice wyplatania. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy podzielili się z nami swoją wiedzą.
Wieniec dożynkowy został wykonany w ramach projektu ,,Akademia projektów wolontariackich".

 

 

 

 

 

 


Umożliwienie zaangażowania się w działania wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności, popularyzacja i wspieranie wolontariatu jako formy wartościowego spędzania czasu, wyłonienie wzorcowych praktyk wolontariatu, w który zaangażowane są całe rodziny, angażowanie lokalnych partnerów działających wokół budowania dobra wspólnego. Uzyskanie wiedzy na temat zwyczajów i obrzędów związanych z zakończeniem żniw. Wykonanie wieńca dożynkowego.

DLACZEGO CHCECIE REALIZOWAĆ TEN PROJEKT?
SKĄD WZIĘLIŚCIE POMYSŁ?

Od wielu lat w naszej parafii są organizowane Jasełka dla Seniorów. Uczestniczyliśmy w nich jako uczniowie szkoły w Ostrowach, którzy z nauczycielami przygotowywali część artystyczną. Nasi dziadkowie niezwykle miło wspominają takie spotkania –czekają na nie przez rok. Chcielibyśmy stworzyć latem możliwość spotkania się naszym seniorom. Podzielą się z nami swoją wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi obrzędów dożynkowych – my zaprezentujemy swoje umiejętności tańca ludowego, poszerzymy dotychczasowy repertuar.

NA CZYM POLEGA WASZ PROJEKT?
OPISZCIE W KILKU ZDANIACH
WASZE DZIAŁANIA?

 1. przeprowadzimy wywiady ze starszymi osobami na temat zwyczajów dożynkowych ze szczególnym uwzględnieniem wykonania wieńca dożynkowego
 2. dwa spotkania (warsztaty) z seniorami w celu wykonania wieńca dożynkowego
 3. opracowanie części artystycznej na Letnie Spotkanie Seniorów
 4. spotkanie przedstawicieli wszystkich zainteresowanych projektem organizacji. Ustalenie zakresu działań
 5. przeprowadzenie środowiskowej imprezy integracyjnej LETNIE SPOTKANIA SENIORÓW:
  - część artystyczna
  - poczęstunek przygotowany wspólnie z członkiniami Stowarzyszenia i Seniorami
  - konkursy dla seniorów i z seniorami: sportowe, muzyczne, plastyczne
  - zabawa, wspólne śpiewanie
 6. podsumowanie działań

JAKIE BĘDĄ REZULTATY WASZYCH DZIAŁAŃ?
CO WYNIKNIE Z PROJEKTU?

 1. informacje na piśmie n.t. zwyczajów związanych z zakończeniem żniw, w lok. prasie, na fb.
 2. wykonanie wspólnie z seniorami wieńca dożynkowego, który będzie wykorzystany podczas dożynek parafialnych, a także podczas występów naszego zespołu
 3. scenariusz
 4. plan działań na piśmie
 5. około 60 osób, powyżej 65 roku życia weźmie udział w spotkaniu oraz członków ich rodzin ok. 100 osób
  - ok. 30 osób (wolontariuszy, strażaków, czł. Stowarzyszenia Nasze Ostrowy) zaangażuje się w przygotowanie spotkania
  - w naturalny sposób będziemy wymieniać się z seniorami wiedzą i doświadczeniami
  - zwiększą się nasze kompetencje jako wolontariuszy i członkiń zespołu tańca ludowego.
 6. spotkanie przedstawicieli współpracujących organizacji, opracowanie zebranych materiałów (notatki, scenariusze, plan) przygotowanie do celów promocyjnych na fb. Nasze Ostrowy, w lokalnej prasie.