Dzikie Pumy

Nazwa grupy: Dzikie Pumy
Tytuł projektu: Turniej dzikich drużyn w Ostrowach
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY


Informacja od realizatorów inicjatywy

TURNIEJ ,,DZIKICH DRUŻYN" (13.09. 2o15r.)

 • I miejsce - Zielone Krokodyle
 • II miejsce - Łososiowe Pelikany
 • III miejsce - VC Grodkowo
 • IV miejsce - Gang Rudego
 • V miejsce - Niebieskie Orły

Król strzelców - Kacper Dzikowski
Najlepszy bramkarz - Michał Parczak
Najlepsza zawodniczka - Agata Laskowska
Najlepszy zawodnik - Borowski Piotr
TURNIEJ ,,DZIKICH DRUŻYN" został zorganizowany w ramach projektu ,,Akademia projektów wolontariackich" dofinansowany ze środków FIO .

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

  

  

  

---

TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W OSTROWACH
FESTYN RODZINNY ,,POŻEGNANIE LATA"
13.09. 2o15 godz.15.00

 • gramy na małym boisku przy szkole,
 • gramy systemem ,,każdy z każdym" (2 x 7 min),
 • drużyna liczy od 5 do 7 zawodników - minimum jedna zawodniczka, 
 • zawodnicy do 16-go roku życia (1999r.).

Nagrody: 

 • medale dla wszystkich zawodników trzech najlepszych drużyn,
 • statuetki dla najlepszego zawodnika, zawodniczki, strzelca, bramkarza,
 • piłka dla każdej drużyny. 

Dla zawodników: woda, kiełbaski

KONKURS NA NAJLEPSZĄ GRUPĘ KIBICÓW: gwarantujemy farby do twarzy Emotikon smile i nagrodę niespodziankę ((:


Wolontariusze poprowadzą gry i zabawy dla dzieci. Łasuchom proponujemy watę cukrową, słodycze, lody.
Imprezę zakończy dyskoteka. Gra Piotr Nagiewicz.

Zapraszamy! Przekażcie informację znajomym ((:

Tur­niej roz­gry­wany jest w ramach kon­kursu gran­to­wego „Aka­de­mia pro­jek­tów wolon­ta­riac­kich” reali­zo­wa­nego przez FLZP „Mło­dzi Razem”, sfi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Pro­gramu FIO Mini­ster­stwa Pracy i Poli­tyki Społecznej.

Regu­la­min Tur­nieju „Dzi­kich Dru­żyn” - czytaj ...

--------

ZAPRASZAMY 5 sierpnia 2015r. ( środa) o godz 17.00 na zajęcia gry w piłkę nożną, które poprowadzi trener Mateusz Biegański z klubu sportowego LKS Orzeł Goleszyn. Wszystkie szczegóły zostaną ustalone podczas tego spotkania. Zajęcia zakończą się we wrześniu Turniejem Dzikich Drużyn.

 

 

 

 

 


Celem projektu jest:

 • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
 • zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
 • zorganizowanie turnieju dzikich drużyn w Ostrowach, poprzedzonego zajęciami kondycyjnymi. 

DLACZEGO CHCECIE REALIZOWAĆ TEN PROJEKT?
SKĄD WZIĘLIŚCIE POMYSŁ?

Z różnych przyczyn nie mamy możliwości wyjazdu na zorganizowane wakacje, dlatego spędzamy je  w miejscu zamieszkania. Ale nie chcemy spędzać ich biernie, dlatego bardzo chcielibyśmy zorganizować turniej dzikich drużyn poprzedzony aktywnymi treningami przeprowadzonymi przez trenera i zachęcić wszystkich mieszkańców Ostrów do udziału zarówno w treningach jak i samym turnieju. 

NA CZYM POLEGA WASZ PROJEKT?
OPISZCIE W KILKU ZDANIACH WASZE DZIAŁANIA?

Poinformujemy młodszych kolegów i koleżanki o naszym pomyśle (chcielibyśmy aby koledzy z podstawówki ćwiczyli z nami) Zorganizujemy ognisko, na które zaprosimy naszych młodszych kolegów.
Będziemy się spotykać średnio dwa razy w tygodniu ( 20 - 25 osób) przez dwa miesiące. Nasze spotkania dostosowywać będziemy do planów większości zainteresowanych. Łącznie ćwiczylibyśmy 24 godz.
Na koniec zorganizowalibyśmy turniej dzikich drużyn (po 4-5 zawodników). Grą w piłkę i udziałem w turnieju jest zainteresowanych ok. 20 - 24 kolegów.

JAKIE BĘDĄ REZULTATY WASZYCH DZIAŁAŃ?
CO WYNIKNIE Z PROJEKTU?

Około 20-24 kolegów będzie uczestniczyło w ciągu dwóch miesięcy w zajęciach gry w nogę, w wymiarze 24 godz.
Poprawi się nasza kondycja, będziemy doskonalić swoje umiejętności, które wykorzystamy w macierzystych klubach. Zarazimy swoją pasją młodszych kolegów, a może też koleżanki (ok. 15 osób).
Zorganizujemy turniej piłki nożnej, zaprosimy naszych znajomych i krewnych. Wykonamy zdjęcia, które zamieścimy na facebook Nasze Ostrowy.

Samą organizacją turnieju oraz rekrutacją uczestników zajmą się wolontariusze.