Młodzieżowe Szkolne Koło Wolontariatu

Nazwa grupy: Młodzieżowe Szkolne Koło Wolontariatu
Tytuł projektu: Zdrowie, aktywność i integracja międzypokoleniowa
Kwota dotacji: 1992,00 zł
Osobowość prawna: Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach


Informacja od realizatorów inicjatywy

---

---
W dniu 29.10.2015r. w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty z haftu poprowadzone przez p. Teresę Kowalską. W zajęciach uczestniczyli uczniowie i wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu z Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach. W trakcie warsztatów młodzież nabyła umiejętność posługiwania się narzędziami hafciarskimi oraz wyszywania wzorów. Pani Teresa zachęcała także młodych uczestników spotkania do samodzielnego rozwijania własnych pasji, talentów oraz do dalszej aktywności w pracach wolontaryjnych.
Pani Teresa Kowalska jest członkinią lokalnego zespołu ludowego Grzybowianki z Grzybowa oraz tegoroczną seniorską Miss Wolontariatu 2015.


    

    

    

  

---
W dniu 6 października 2015 roku w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach odbyło się spotkanie z panią Haliną Jagła. Na spotkaniu omówiony został problem zdrowego odżywiania na różnych etapach życia. W spotkaniu uczestniczyła społeczność słubicka. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego projektu "Zdrowie, aktywność i integracja międzypokoleniowa".

---
W dniu 25 września w Szkole Podstawowej im.Ojca Świętego Jana Pawła II oraz 2 października w Publicznym Gimnazjum w Słubicach odbyły się warsztaty komputerowe dla Seniorów realizowane w ramach projektu "Zdrowie, aktywność i integracja międzypokoleniowa". Warsztaty cieszyły się popularnością. Nasi Seniorzy aktywnie w nich uczestniczyli.

          

      

----
Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu pracują obecnie nad przygotowaniem warsztatów komputerowych dla Seniorów z naszej gminy. Młodzież przygotowała już informacje nt. projektu na strony internetowe szkół oraz plakaty z zaproszeniami na warsztaty.

   


Naszym celem jest zbudowanie lokalnej solidarności międzypokoleniowej ale także posiadanie pewnego udziału w poprawie jakości życia i aktywizacji osób starszych. Jako zadanie stawiamy sobie likwidację barier międzypokoleniowych. Pragniemy także skorzystać z doświadczeń i umiejętności naszych seniorów a także wspólnie jednoczyć społeczność lokalną podczas Festiwalu piosenki pod hasłem "Muzyka łączy pokolenia".

DLACZEGO CHCECIE REALIZOWAĆ TEN PROJEKT?
SKĄD WZIĘLIŚCIE POMYSŁ?

Pomysł narodził się przy wspólnej burzy mózgów. Tematyka projektu jest naszym wspólnym pomysłem i wynika z obserwacji potrzeb naszego środowiska lokalnego. Wiedza zbierana podczas działań Szkolnego Koła Wolontariatu pozwoliła na sformułowanie odpowiedniej propozycji projektu.

NA CZYM POLEGA WASZ PROJEKT?
OPISZCIE W KILKU ZDANIACH WASZE DZIAŁANIA?

W ramach projektu wolontariusze przygotują i przeprowadzą:

  • warsztaty dla osób w wieku emerytalnym (prowadzone przez uczniów - wolontariuszy),
  • spotkanie z dietetykiem, na którym przedstawione zostaną sposoby odpowiedniego bilansowania zdrowej diety na każdym etapie życia. Wymiana doświadczeń na temat zdrowej żywności,
  • warsztaty z haftu (prowadzone przez seniora dla młodzieży),
  • festiwal piosenki pn. "Muzyka łączy pokolenia". 

Grupa wolontariuszy przygotuje także opis projektu (jego cel, działania i rezultaty). Opracowany materiał zostanie wydrukowany w lokalnej gazecie "Wieści znad Wisły" oraz na stronach internetowych naszych szkół - jako materiał promujący projekt. Wolontariusze przygotują także plakat informujący o warsztatach oraz festiwalu.

JAKIE BĘDĄ REZULTATY WASZYCH DZIAŁAŃ?
CO WYNIKNIE Z PROJEKTU?

Zaktywizujemy i zintegrujemy społeczność lokalną. Za pośrednictwem i przy wsparciu naszych szkół oraz parafii, Samorządu gminnego, środowiska lokalnego np. Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego "Ziarno" wydającego gazetkę "Wieści znad Wisły", opiszemy i wypromujemy ideę wolontariatu oraz rozwiniemy i wzbogacimy naszą formę działalności wolontarystycznej.