Konkurs Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej

Konkurs „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”.

Uczestnicy:

I grupa – wolontariusze młodzieżowi jak i dorośli prowadzący działania indywidualnie. 
II grupa – grupy inicjatywne, grupy młodzieżowe, dorośli, seniorzy wolontariusze z organizacji pozarządowych.

Przedmiot: inicjatywy lokalne przedstawione w formie prezentacji multimedialnej lub filmu - na płycie DVD, CD.
Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby objęte działaniami warsztatowymi jak i nowe spoza grupy docelowej.

Nagrody w 2 kategoriach: 6 nagród – statuetek z napisem – Laureat konkursu - Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej oraz nazwą konkursu, organizatora oraz MPiPS - FIO.


Laureaci i wyróżnieni w konkursie:

I grupa – wolontariat indywidualny

> Aleksandra Brzozowska – reprezentująca Płocki Wolontariat Urzędu Miasta Płocka

Opiekun: Beata Olszewska 

Prezentacjapobierz...

II grupa – wolontariat grupowy

> Szkolny Klub Wolontariusza „Hakuna Matata” przy Publicznym Gimnazjum im. POZ w Bodzanowie

SKW liczy 25 wolontariuszy, 
Opiekun SKW – Anna Celmer

Do głównych działań należy zaliczyć: pomoc osobom starszym, udział w akcjach charytatywnych. Wolontariusze z gimnazjum opiekują się pięciorgiem starszych osób., które zostały wytypowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie. Uczniowie poświęcają 2-3 godziny tygodniowo po szkolnych zajęciach jak i w soboty, odwiedzając swoich podopiecznych. W tym czasie sprzątają w mieszkaniu, myją okna, robią zakupy, przynoszą drewno na opał, czy węgiel, wykonują prace wokół domu. Sprawia im to ogromną radość i satysfakcję, chętnie wymieniają się między sobą wrażeniami i doświadczeniami.

> Szkolny Klub Wolontariusza przy Gimnazjum w Starych Proboszczewicach

Prezentacjapobierz ...

SKW liczy 25 wolontariuszy
Opiekunki SKW - Anna Jarzębowska-Krześniak, Anna Kołodziejska

Działania:

 • Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym
 • Szkolenie dla wolontariuszy
 • Akcja „Znicz”
 • Szlachetna Paczka
 • Szkoło, Pomóż i  Ty - udział wolontariuszy w akcji sprzedaży kartek bożonarodzeniowych – cegiełka dla Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”
 • Dorośli Dzieciom w ramach akcji -„Pola Nadziei” - Zbiórka funduszy na rzecz hospicjum im. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku
 • Zbiórka odzieży dla podopiecznych Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płocku
 • Akcja „Okulary dla Afryki” - Zbiórka okularów przeciwsłonecznych oraz korekcyjnych dla dzieci i dorosłych z Afryki
 • Gimnazjaliści czytają  przedszkolakom
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Akcja 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
 • Akcja PCK „Wyprawka dla żaka”

 > Internacki Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku

Prezentacja pobierz ...

IKW liczy 8 wolontariuszy
Opiekunki SKW - Beata Katarzyna Żakieta, Luiza Korpowska

Celem pracy wolontariatu  jest opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi – głownie z Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Goślicach. Wolontariusze wraz z podopiecznymi przygotowują projekty i akcje, które mają za zadanie przełamanie barier akceptacji, poczucia odmienności, stereotypów i uprzedzeń oraz zwiększenie wiedzy i tolerancji wśród młodzieży.

 > Szkolny Klub Wolontariusza „Otwarte serca” przy Zespole Szkół w Drobinie

Prezentacja pobierz ...

SKW liczy łącznie 25 wolontariuszy
Opiekunki SKW - Edyta Jarzębowska, Monika Cichocka, Elżbieta Orłowska, Bartłomiej Weresiński, Elżbieta Gąbińska, Małgorzata Witkowska, Agnieszka Bedyk, Marta Wiśniewska

Wolontariusze pracowali na rzecz:

 • uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkoły,
 • seniorów z Koła Emerytów i Rencistów w Drobinie,
 • organizacji UNICEF, PCK, Fundacji WOŚP, Hospicjum pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku.

Organizowali Akcje:

 • „Wyprawka dla żaka”- akcja Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Góra Grosza
 • obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
 • prowadzenie sklepiku szkolnego
 • udział wolontariuszy w przystanku PAT (Profilaktyka a Ty – Program Komendy Głównej Policji).

Szkolny Klub Wolontariusza „Jagodzianki” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

Prezentacja pobierz ...

SKW liczy 28 wolontariuszy
Opiekun SKW: Edyta Jagodzińska

Organizacja akcji „ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU” we współpracy z Fundacją DKMS Polska.

Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń” przy Gimnazjum w Borkowie Kościelnym

Prezentacjapobierz ...

SKW liczy 43 wolontariuszy
Opiekunki SKW - Korpolińska Małgorzata, Anita Marlęga

Współpracują z:

 • Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa Na Życie”,
 • Bankiem Żywności
 • biorą udział w: projekcie „Szlachetna Paczka”, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Pomagają podopiecznym wielu fundacji:

 • Kai - podopiecznej Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom
 • podopiecznym fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych i niewidomych „Pomóż i Ty”
 • „Najmłodsi z pomocą dla Anetki”
 • „Najmłodsi z pomocą dla Paulinki”

Pomagają w schronisku dla zwierząt w Płocku.

> Klub Wolontariusza „Youth Integration” przy Gimnazjum im. J.P. II w Susku i Fundacji Edu-Inicjatywa w Susku

Opiekun: Joanna Urbańska


Termin:

 • maj 2015r. - ogłoszenie
 • grudzień 2015r. – rozstrzygnięcie konkursu

Termin: Zgłoszenia do 10 listopada 2015r.

Cele konkursu:

 • promocja wolontariatu rozumianego jako działania o charakterze pomocy lub pracy wolontarystycznej,
 • stworzenie bazy dobrych praktyk wolontariackich i ich promowania w środowisku lokalnym.

Zasięg: Region Płocki (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki, gostyniński).

Kategorie konkursowe:

 • I grupa – wolontariat indywidualny
 • II grupa – wolontariat grupowy

Do konkursu można będzie zgłaszać inicjatywy wolontariackie rozumiane jako:

 • współpraca na zasadzie wolontariatu z organizacją pozarządową lub instytucją publiczną w celu realizowania projektów/inicjatyw na rzecz dobra wspólnego,
 • realizowanie działalności społecznej przez grupę nieformalną w środowisku lokalnym, 
 • wszechstronne działania realizowane na rzecz społeczności lub osób indywidualnych na polu kultury, pomocy, edukacji, poradnictwa, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, budowania dobra wspólnego i innych społecznie ważnych dziedzin, 
 • działania zakładające zarówno długotrwałą współpracę z organizatorem wolontariatu, jak i jednorazowe wsparcie.

Zgłoszeń wolontariuszy mogą dokonywać:

 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje państwowe;
 • instytucje samorządowe;
 • podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
 • osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy;
 • wolontariusze (możliwe będzie zgłoszenie własnej kandydatury).

Można będzie zgłosić do konkursu dowolną liczbę projektów pod warunkiem, że zgłaszający składa oddzielny wniosek zgłoszeniowy na różne realizowane przez siebie działania, z których każde jest związane z inną formą działalności wolontariackiej.

Do konkursu można będzie zgłosić działania już zrealizowane oraz będące w trakcie realizacji lub realizowane cyklicznie.

Zgłoszenie do konkursu:

-> Wolontariat indywidualny - pobierz ...

-> Wolontariat grupowy - pobierz ...

Wyboru zwycięzcy spośród nominowanych dokona Kapituła Konkursu powołana przez FLZP „Młodzi Razem”.