Konkurs grantowy "Akademia Projektów Wolontariackich" - mikrodotacje

Wyniki konkursu grantowego "Akademia Projektów Wolontariackich"

Nazwa grupy: Młodzieżowe Szkolne Koło Wolontariatu
Tytuł projektu: Zdrowie, aktywność i integracja międzypokoleniowa
Kwota dotacji: 1992,00 zł 
Osobowość prawna: Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

Nazwa grupy: Dzikie Pumy
Tytuł projektu: Turniej dzikich drużyn w Ostrowach
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY

Nazwa grupy: Rozwiń skrzydła
Tytuł projektu: Letnie spotkania seniorów
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY

Nazwa grupy: Ogrodnicy
Tytuł projektu: Kolorowa szkoła
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY

Nazwa grupy: Wolontariat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie
Tytuł projektu: Ocalić wspomnienia – lokalną historię
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie

Nazwa grupy: Szkolny Klub Wolontariusza „Jestem dla innych” przy Z. Sz. i. L. Bergerowej w Płocku
Tytuł projektu: Czego się Jaś nauczy – czyli świadome dziecko inwestycją w przyszłość
Kwota dotacji: 1800,00 zł
Osobowość prawna: Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

Nazwa grupy: Klub ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat w Zespole Szkół w Gabinie
Tytuł projektu: Poczytaj mi … Wolontariuszu (Mobilny) Klub Czytających ze Staszica
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Nazwa grupy: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Maliszewku
Tytuł projektu: Z potrzeby własnej, chodź z myślą o innych
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Ochotnicza Straż Pożarna w Maliszewku

Nazwa grupy: Młodzi chętni
Tytuł projektu: Lato dla malucha
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Uczniowski Klub Sportowy LIDER Cieszewo

Nazwa grupy: Ekoludki
Tytuł projektu: Żyj zdrowo i ekologicznie
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Szkoła Podstawowa Nr 17 im. T. Kościuszki w Płocku

Nazwa grupy: Youth Integration
Tytuł projektu: Mistrzostwa Gier Planszowych Ziemi Sierpeckiej
Kwota dotacji: 1977,00 zł
Osobowość prawna: Fundacja Edu inicjatywa

Nazwa grupy: Szkolny Klub Wolontariusza „Otwarte serca”
Tytuł projektu: Różne pokolenia, podobne marzenia
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie „Nasz Drobin”

Nazwa grupy: Rodzina 
Tytuł projektu: Wszystkie kolory lata
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY

Nazwa grupy: Młodzi aktywni
Tytuł projektu: Przyjazny zakątek
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Stowarzyszenie na rzecz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Krok do przodu”

Nazwa grupy: Osiedlowy młodzieżowy klub piłkarski ZATORZE
Tytuł projektu: ZAGRAJ z nami w piłkę na realu
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Urząd Miasta Sierpc


 

Konkurs grantowy "Akademia Projektów Wolontariackich" - mikrodotacje

Uczestnicy: grupy inicjatywne, małe organizacje pozarządowe, grupy młodzieżowe, dorośli, seniorzy

Przedmiot: konkurs grantowy - 15 dotacji dla grup - max. do 2000,00 zł

Projekty zgłaszane przez grupy powinny być realizowane w terminie od 1 lipca 2015r. do 30 listopada 2015r.

Zasięg: Region Płocki (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki, gostyniński).

Cele konkursu dotacyjnego:

  • umożliwienie zaangażowania się w działania wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności,
  • popularyzacja i wspieranie wolontariatu jako formy wartościowego spędzania czasu,
  • wyłonienie wzorcowych praktyk wolontariatu, w który zaangażowane są całe rodziny,
  • angażowanie lokalnych partnerów działających wokół budowania dobra wspólnego.

Wniosek zawierający deklarację patrona projektu do Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
(adres do korespondencji: ul. 1 Maja 7B,
09-402 Płock) należy złożyć w terminie do 26.06.2015r.

Do pobrania:

-> Regulamin konkursu grantowego - pobierz ...

-> Wniosek - pobierz...

Do udziału w konkursie zapraszamy ludzi aktywnych społecznie. Wolontariusze otrzymują dotację, która pozwala im zaangażować się w działania wspierające szeroko rozumianą edukację, dbałość o ochronę środowiska, sport oraz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i popularyzacji lokalnych obyczajów. Liczymy na pomysłowość i społeczną aktywność ludzi – nie tworzymy więc zamkniętej listy rodzajów inicjatyw, które można zgłaszać do konkursu.

Każda propozycja powinna służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jej realizacji powinna odczuwać szersza społeczność. Inicjatywy muszą mieć charakter programów społecznych. Granty mogą otrzymać projekty, w których realizację włączy się grupa co najmniej 3 wolontariuszy. W prowadzone akcje zaangażować się mogą także ich rodziny i znajomi, którzy w konkursie uczestniczą jako aktywni wolontariusze oraz często jako właściwi inicjatorzy działań. Wystarczy dostrzec w swoim najbliższym otoczeniu kwestie, które wymagają naprawy, złożyć wniosek i wziąć udział w konkursie.

Wypracowane praktyki posłużą w przyszłości do propagowania idei wolontariatu. Jedna grupa może zgłosić do konkursu tylko jeden projekt.