Tworzymy młodzieżowe kluby wolontariusza

Warsztaty pn. „Tworzymy młodzieżowe kluby wolontariusza”.

Karta zgłoszeniowa - pobierz...

Uczestnicy: dzieci i młodzież. Liczba placówek oświatowych/szkoły: 20

Liczba placówek oświatowych/szkoły: 20 – decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba warsztatów: 40 – po 2 w każdej szkole.

Miejsce: teren szkoły (zaangażowanie szkoły).

Termin do uzgodnienia: od czerwca do października 2015r.

Zasięg: Region Płocki (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki, gostyniński).

Zasady: każda placówka oświatowa zgłaszająca się do udziału w warsztatach zobowiązana jest do rekrutacji min. 20 osób chcących: uczestniczyć w warsztatach, działać wolontarystycznie oraz dążyć do powstania młodzieżowych klubów wolontariusza w szkole/lokalnej społeczności.

W programie: informacje o wolontariacie, jak powołać młodzieżowe kluby wolontariusza oraz  warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej.

Warsztaty mają na celu m. in. zapoznanie uczestników z ideą wolontariatu młodzieżowego, dostarczenie podstawowej wiedzy na ten temat oraz promowanie aktywnego sposobu życia i wychowania poprzez pracę.

Wolontariusze pracują w różnych warunkach oraz sytuacjach. Często zdarza się, ze mogą znaleźć się w sytuacji, kiedy będą musieli udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej (PPP) lub wezwać pomoc, ponieważ dobry wolontariusz to świadomy wolontariusz, potrafiący reagować właściwie w różnych sytuacjach.

Poprzez warsztaty chcemy doprowadzić do powstania młodzieżowych klubów wolontariusza, takich, które nie będą działały okazjonalnie, lecz na stałe. Na początek 20.