Działania wolontarystyczne na rzecz społeczności lokalnych

Działania wolontarystyczne na rzecz społeczności lokalnych
Wolontariat pracowniczy - Community Day

 

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku zorganizowała 7 maja 2015 roku Dzień wolontariatu Pracowniczego.

Partnerami tegorocznej akcji byli:

 • Prezydent miasta Płocka,
 • Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka
 • Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku
 • Nadleśnictwo Łąck
 • Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
 • Gimnazjum nr 6 w Płocku

Celem naszych działań jest propagowanie idei wolontariatu pracowniczego a przede wszystkim wykonanie prac społecznie użytecznych na rzecz Regionu Płockiego, poprzez:

 • sprzątanie terenu wzdłuż linii brzegowej akwenu Sobótki i Wisły,
 • prace remontowo-porządkowe na rzecz Miejskiego Ogrodu zoologicznego w Płocku - malowanie, pielenie oraz sprzątanie terenu ogrodu,
 • sprzątanie lasów Nadleśnictwa Łąck oraz terenów wokół Jeziora Łąckiego Dużego i Jeziora Łąckiego Małego.
  Łącznie w akcji wzięło udział ponad 350 osób.

Celem tegorocznych działań było zwrócenie uwagi uczestników akcji na naszą wspólną odpowiedzialność za stan wód – rzek i jezior, angażując jednocześnie społeczności do otaczania ich opieką.

Prowadzone były również prace przy jednym ze stawów w dolnej części Ogrodu Zoologicznego. Realizacja inicjatywy wpłynie na poprawę stanu środowiska stawu na terenie Zoo poprzez zastosowanie zabiegów oczyszczania oraz wniesie istotny wkład w działania płockiego ZOO. Podniesie to prestiż Ogrodu jako placówki czynnie włączającej się w ochronę gatunków w naturze i edukującej lokalną społeczność w zakresie ochrony rodzimej fauny.

 

Działania - pielenie, prace porządkowe, grabienie śmieci.

W siedzibie Fundacji prowadzone były warsztaty edukacyjne pn. „Woda to życie”. W trakcie warsztatów wolontariusze z Fabryki Levi’s oraz uczniowie Gimnazjum Nr 6 w Płocku wykonali ulotki oraz plakaty nt. oszczędzania wody, które następnie trafią do płockich szkół i przedszkoli. Powstała również wystawa na ten temat.

Poparz tegoroczną Akcję chcemy zwrócić uwagę na problem niedoboru wody pitnej na świecie.

Na świecie ponad 768 milionów ludzi pozbawionych jest dostępu do wody pitnej. Około 1,8 tysiąca dzieci poniżej 5. roku życia umiera codziennie z powodu chorób wywołanych brudną wodą. Ogółem każdego roku śmierć ponosi aż 3,4 miliony osób. Szacuje się, że do 2025 roku 1,8 miliarda ludzi będzie żyło na terenach z chronicznym deficytem wody!

W lokalnym wymiarze działania mają pomóc w utrzymaniu czystości, spławności, naturalności, piękna i zasobności lokalnych wód powierzchniowych.

Dzięki wolontariatowi pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności, wzrasta ich zaangażowanie w sprawy firmy oraz Regionu Płockiego.

Zapraszam do współpracy i śledzenia naszych działań.

Galeria zdjęć: