WITAMY
piątek, 07 sierpnia 2020

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Prezentacje inicjatyw przez grupy młodzieżowe
W ramach projektu odbyło się 25 wydarzeń (planowano 15)  związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, mające na celu promowanie dziedzictwa, patriotyzmu oraz pielęgnowanie pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej, realizowane były podczas szkolnych uroczystości np. akademie, apele, festyny,  lokalne uroczystości, happeningi itp. skierowane do społeczności lokalnej. Były to żywe lekcje historii, szczególnie w aspekcie pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej.

-Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie - 5 wydarzeń

Praca „Czesław Hińc (1899 - 1940)” wykonana przez grupę uczniów szkoły

*Praca konkursowa - pobierz ...

Praca „Śladami przeszłości - Warszawa utraconego dzieciństwa - wspomnienia”
wykonana przez grupę uczniów szkoły

*Praca konkursowa - pobierz ...

Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Rogozinie rozpoczęto w dniu 10 listopada 2018 r. od mszy w intencji niepodległej Ojczyzny. Następnie przed kościołem, pod tablicą upamiętniającą Bohaterów Ziemi Rogozińskiej przeprowadzono uroczystość ślubowania Drużyny Harcerskiej "Wilcza Wataha". Uroczystość zakończono w Domu Ludowym widowiskiem słowno-muzycznym pt. "Droga do Niepodległości".
W dniach 13 i 14 listopada w szkole goszczono edukatorów z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, którzy przeprowadzili z grupą uczniów z klasy 7. i 8. zajęcia pt. "Niepodległość uskrzydla".
Hasłem przewodnim pierwszego dnia warsztatów było "SŁOWO". Zadania przygotowane dla uczniów skupiały się wokół depeszy notyfikującej powstanie państwa polskiego z dnia 16 listopada 1918 roku. Uczniowie nakreślili różne drogi, które doprowadziły Polskę do niepodległości, poznali etapy jej odzyskania i trudności, z którymi musiała się zmierzyć wolna Polska. Zanalizowali również treść depeszy, poznali sposoby komunikowania się w przeszłości i porównali je z dzisiejszymi. Nauczyli się posługiwać alfabetem Morse’a i przy pomocy specjalnego urządzenia nadali nim wiadomość do innych osób. Zastanowili się, czy słowa mają taką samą wartość dzisiaj, jaką miały 100 lat temu.
Drugi dzień skupiał się wokół hasła: "SKRZYDŁA NA KOLEJNE 100 LAT".
Uczniowie wraz z edukatorami wspólnie przygotowali instalację w formie skrzydeł, która stała się przestrzenią do rozmyślań o Polsce. Wprowadzeniem do tych rozważań była próba odpowiedzi na pytania: "Jakie marzenia miał Józef Piłsudski  w 1918 roku?", "Jakie marzenia dotyczące Rogozina mam ja?", w końcu każdy uczestnik spróbował dokończyć zdanie: "Gdy myślę o Polsce za 100 lat, marzę o ……". Odpowiedzi uczniów znalazły się na piórach, którymi wypełnili skrzydła.
Tak społeczność Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie uczciła 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.


-Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach - 1 wydarzenie

Praca „Wywiad z Zofią Mijakowską - Kobietą, która przeżyła 100 lat niepodległości”
wykonana przez uczennice szkoły


*Praca konkursowa - pobierz ...

*Prezentacja - pobierz ...

Wieczornica pn. "Bez tej miłości nie można żyć" odbyła się 21 września 2018 r. Była to uroczystość środowiskowa upamiętniająca 100-lecie odzyskania niepodległości.
Uczestniczyły w niej władze samorządowe gminy Słubice oraz społeczność szkolna tj. uczniowie, nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mocarzewie.
Wieczornica miała formę montażu słowno-muzycznego, w którym przedstawiono polskie drogi do wolności. Występujący uczniowie klas siódmych i ósmych recytowali wiersze najwybitniejszych poetów polskich z różnych epok literackich.
Podczas recytacji i śpiewu pieśni patriotycznych poszczególne momenty historyczne były ilustrowane prezentacją multimedialną.
W ramach obchodów 100-lecia niepodległości został zorganizowany konkurs pn. "Bohaterki niepodległej". Wzięło w nim udział 40 uczniów z klas IV-VIII.


-Szkoła Podstawowa im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi -
2 wydarzenia


Praca „Siedmiu Wspaniałych - bohaterowie niepodległości z okolic Małej Wsi”
wykonana przez uczniów szkoły


*Praca konkursowa - pobierz ...

*Prezentacja - pobierz ...

W dniu 5 listopada 2018r.  w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita  Gawareckiego w Małej Wsi odbyła się uroczysta inauguracja wystawy "W drodze do niepodległości". Wystawa ma na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wystawa "W drodze do niepodległości" to nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii, dla uczniów i dorosłych.

-Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku -
2 wydarzenia

Praca „Płocczanki dla Niepodległej” wykonana przez uczniów szkoły

*Praca konkursowa - pobierz ...

*Folder - pobierz ...

Kotyliony dla Niepodległej
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 6 listopada 2018 r. w szkole miały miejsce warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców z klas pierwszych. Celem warsztatów było uczczenie 100 - rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Wszyscy obecni wspólnie wykonywali biało- czerwone kotyliony narodowe. Spotkanie miało szczególny charakter, bowiem działania „Dla Niepodległej” pozytywnie wpływały na relacje rodziców i dzieci - zbliżały, uczyły i bawiły.
Wieczornica Patriotyczna "Płock i Płocczanki dla Niepodległej"
25.10.2018 r. odbyła się w szkole Wieczornica Patriotyczna "Płock i Płocczanki dla Niepodległej". Do muzycznej wędrówki przez dzieje naszego narodu zaproszono zaprzyjaźnione przedszkola, szkoły oraz przedstawicieli Rady Mieszkańców Osiedla "Miodowa". Uczestnicy spotkania zasiedli przy stolikach przybranych w barwy narodowe. Biel i czerwień towarzyszyły również pięknej dekoracji.
Na jej tle najmłodsi, spośród obecnych na sali, odtańczyli poloneza. Jesienny półmrok rozświetlił blask świec i ogniska harcerskiego. Uczniowie wystąpili w strojach z epok historycznych na tle wzruszającej prezentacji nawiązującej do polskich zrywów narodowościowych uwiecznionych na fotografiach, rycinach i obrazach. Swój kunszt muzyczny pokazał Kamil Dółkowski, uczeń klasy 8b, który wykonał poloneza g - moll F. Chopina. Na tę okoliczność zostały przygotowane:
wystawa i folder pt. "Płock i Płocczanki dla Niepodległej". Ton pieśniom nadawał chór szkolny „Muzyczne Iskierki”, zapraszając zgromadzonych do wspólnego śpiewania.
Cześć i chwała Bohaterom!
Pod koniec września uczniowie zaprezentowali społeczności szkolnej program upamiętniający walczących w obronie Ojczyzny w latach 1939 - 1945.
Wspominano żołnierzy z Westerplatte, obrońców spod Wizny - polskich Termopil, oficerów pomordowanych w Katyniu, najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego, rotmistrza Witolda Pileckiego i wielu innych, którzy poświęcili swe życie, byśmy dziś mogli żyć w wolnym kraju. Recytacje wzbogaciły piosenki współczesnych zespołów, nawiązujących w swej twórczości do historii Polski, tj. Lao Che i Sabaton oraz wzruszające fragmenty filmów: "Katyń", "Miasto 44", "Niezwyciężeni".


-Drużyna Starszoharcerska "Wędrowne Ptaki" przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie  - 1 wydarzenie


Praca „Poprzez bohaterstwo do wolności w Gminie Radzanowo”
wykonana przez Drużynę Starszoharcerską „Wędrowne Ptaki”

*Praca konkursowa - pobierz ...

*Film: "POPRZEZ BOHATERSTWO DO WOLNOŚCI W GMINIE RADZANOWO" - obejrzyj ...

Wspólnie ze strażakami zorganizowali apel w 74 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, objęli uroczystą wartę w czasie odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej przy szkole w Radzanowie w dniu 1 września 2018 r. W ramach konkursu "Bohaterowie Niepodległej" przygotowali spektakl słowno-muzyczny pn. "Poprzez Bohaterstwo do Wolności w Gminie Radzanowo", co pozwoliło bliżej poznać sylwetki bohaterów - mieszkańców gminy Radzanowo, którzy swym czynem, nieugiętą wolą walki i największym poświęceniem dali świadectwo umiłowania wolności i godności ludzkiej. Na podstawie opowiadań przygotowali apel poległych i przeprowadzili go przywołując postaci bohaterów. Słowa apelu, są wyrazem ich pamięci i wdzięczności każdemu polskiemu żołnierzowi, księżom, nauczycielom, działaczom, którzy przyczynili się do zwycięstwa i oddali swe życie za wolność ojczyzny. Spektakl został zaprezentowany przedszkolakom z Płocka oraz Radzanowa. Wszyscy harcerze łącznie mówią, że: Narodowe Święto Niepodległości to dla nas jedno z najważniejszych świąt państwowych. Każdego roku uczestniczymy we Mszy św. w Radzanowie, gdzie na zaproszenie Proboszcza już od 7 lat podczas mszy prezentujemy krótki program artystyczny. Tak też było w tym roku.

-Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku  - 2 wydarzenia


Praca „Płoccy działacze Solidarności” wykonana przez uczniów gimnazjum

*Praca konkursowa - pobierz ...

*Prezentacja - pobierz ...

Rok 2018 to rok szczególny za sprawą obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku zorganizowały VI edycję Konkursu teatralnego pn. "Zwykli - niezwykli… dla niepodległej". Siedem grup teatralnych z Płocka i powiatu płockiego zaprezentowało piękne etiudy ukazujące niezwykłe postaci świętych i błogosławionych, których życie w nierozerwalny sposób było związane z historią naszej Ojczyzny. Grupa teatralna pn. "Szóstka" ze Sz.P. Nr 14 okazała się najlepsza i zajęła 1 miejsce.
Poczet Sztandarowy Sz.P. Nr 14 brał udział w obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wraz z Prezydentem Miasta Płocka uczniowie złożyli kwiaty na Płycie Nieznanego Żołnierza i uczestniczyli w odsłonięciu Kolumny Obrońców Płocka 1920 roku.
W ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w wielu szkołach odbyła się ogólnopolska akcja "Rekord dla Niepodległej".
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Szafera także włączyła się w akcję i o godzinie 11:11 w dniu 9 listopada 2018r wspólnie zaśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy. W tym dniu także z okazji 100-lecia niepodległości uczniowie mieli okazję wysłuchać audycji przez radiowęzeł oraz obejrzeć szkolną wystawę.


-Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Radzanowie  - 3 wydarzenia


Praca „Chwała Bohaterom! Wszystkim Mieszkańcom Gminy Radzanowo
- niewinnym ofiarom wojny, przemocy i prześladowań, którzy zginęły podczas działań wojennych w obronie Polski” wykonana przez grupę uczniów szkoły


*Praca konkursowa - pobierz ...

Na terenie szkoły odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 100-lecie Odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie wraz z nauczycielami zebrali się na hali sportowej, aby w dniu 09.11.2018 r. o godzinie 11.11 wspólnie odśpiewać cztery zwrotki hymnu państwowego. Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego z każdej klasy złożyli również kwiaty przed tablicą upamiętniającą bohaterów walki o wolność i zapalili znicz.
W dniu 11 listopada 2018 r. Obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości w Radzanowie rozpoczęto od Mszy św. w intencji Ojczyzny, następnie złożono kwiaty w hołdzie lokalnym bohaterom walk narodowo-wyzwoleńczych i zdeponowano kapsuły czasu dla potomków żyjących w 2118 roku. W Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie odbył się koncert z udziałem dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z Radzanowa oraz Chóru "Złota Jesień".
Na zakończenie przedstawiono film o przedszkolakach poszukujących znaczenia słowa "NIEPODLEGŁOŚĆ", złożono również życzenia dla Niepodległej.
W ten właśnie sposób, z dumą i radością społeczność gminy Radzanowo świętowała niepodległość naszej Ojczyzny.


-Szkoła Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego  -
1 wydarzenie

Praca „Niezłomni w drodze do Niepodległości - Włodzimierz Garbolewski
pierwszy w odrodzonej Polsce starosta sochaczewski” wykonana przez grupę „Stokrotki"


*Praca konkursowa - pobierz ...

*Prezentacja - pobierz ...

W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie szkoły wzięli udział w konkursie recytatorskim o tematyce patriotycznej.
Uczestnicy zaprezentowali piękne wiersze, opisujące trudne losy naszego narodu, jego heroizm, a także podkreślające znaczenie idei wolności, jako wartości uniwersalnej: osobistej, politycznej, filozoficznej.


-Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku - 3 wydarzenia


Praca „Bohater Płocka - Tadeusz Zygmunt Jeziorowski” wykonana przez grupę uczniów szkoły

*Praca konkursowa - pobierz ...

Praca „Antoni Gradowski - symbol udziału harcerzy w obronie Płocka” wykonana przez grupę uczniów szkoły

*Praca konkursowa - pobierz ...

09.11.2018r. "REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ". O godzinie 11.11 - z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, cała społeczność szkoły zaśpiewała " Mazurka Dąbrowskiego".
W klasach odbyły się uroczyste prezentacje związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, mające na celu promowanie dziedzictwa, patriotyzmu oraz pielęgnowanie pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej.


-Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym - 2 wydarzenia

Praca „Bohaterowie niepodległej Polski na Ziemi Sierpeckiej - Bracia Henryk, Edward
i Felicjan Tułodzieccy” wykonana przez uczennice szkoły


*Praca konkursowa - pobierz ...

*Prezentacja - pobierz ...

 Praca „Bohaterowie niepodległej w Gminie Sierpc” wykonana przez grupę „Mali Historycy”

*Praca konkursowa - pobierz ...

*Film - obejrzyj ...

Grupa Małych Historyków odwiedziła miejsca pamięci związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Oddano hołd polskim żołnierzom poległym w 1919 i 1920 roku na cmentarzu Rossa w Wilnie. Odwiedzono grób matki Józefa Piłsudskiego - Marii z Bilewiczów Piłsudskiej. W grobowcu znajduje się serce Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Następnie oddano hołd pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Grupa Małych Historyków spotkała się z Kombatantem Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, Panem Tadeuszem Spychałą.
15 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia Niepodległej.
Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością znakomici goście, przedstawiciele: władz samorządowych, Kuratorium Oświaty w Warszawie, księża, nauczyciele, dzieci i młodzież, druhowie strażacy oraz gość szczególny - Pan Tadeusz Spychała.
Przed tablicą delegacja złożyła biało - czerwone kwiaty - wymowny symbol polskiej pamięci i wdzięczności za dar wolności w wolnym i niepodległym kraju, któremu na imię POLSKA. Podkreśleniem radości płynącej z Polski Niepodległej było wypuszczenie biało - czerwonych balonów przez najmłodszych uczniów.
Po uroczystym przemarszu z flagą rozpoczęła się dalsza część uroczystości.
Zebrani obejrzeli wzruszający montaż słowno - muzyczny pn. "Urodziny Polski", który został przygotowany przez uczniów szkoły pod kierunkiem nauczycieli.
Jak przystało na urodziny, nie mogło również zabraknąć życzeń dla Niepodległej i tortu. Ta wyjątkowa uroczystość była piękną lekcją patriotyzmu zarówno dla młodszych, jak i trochę starszych uczestników.


-Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Radzanowie przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie  - 2 wydarzenia

Praca „W hołdzie Druhom Strażakom Ziemi Płockiej” wykonana przez druhny i druhów
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Radzanowie


*Praca konkursowa - pobierz ...

W ramach Gminnych Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości realizowanych pod wspólnym hasłem "Gmina Radzanowo dla Niepodległej" Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie uczestniczyła w uroczystym odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej lokalnym bohaterom walk narodowo - wyzwoleńczych.
To wyraz wdzięczności Mieszkańców Gminy Radzanowo dla Przodków, którzy swoim życiem i działalnością, odwagą i bohaterstwem wywalczyli dla nas i kolejnych pokoleń wolną Ojczyznę.
Treść tablicy: "1918 - 2018 WDZIĘCZNI BOHATEROM WALK NARODOWO-WYZWOLEŃCZYCH ZA BEZCENNY DAR WOLNEJ OJCZYZNY W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. 1 WRZEŚNIA 2018 r. MIESZKAŃCY GMINY RADZANOWO".
11 listopada 2018 r., OSP Radzanowo uczestniczyła w Mszy św. w intencji Ojczyzny, uroczystej zmianie warty pod obeliskiem upamiętniającym lokalnych bohaterów walk narodowościowych oraz w koncercie pieśni patriotycznych w Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie.
Ponadto 1 sierpnia 2018r. w godzinę "W" uczczono 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oddając podczas Apelu Pamięci hołd bohaterom.


-Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie - Filia w Rębowie - 1 wydarzenie

Praca „Rębowianie dla Niepodległej” wykonana przez grupę uczniów

*Praca konkursowa - pobierz ...

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego, który również poświęcił odnowiony pomnik. Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rębowie zaprezentowały się wykonując wiersze i piosenki patriotyczne. Ze wzruszającym programem słowno - muzycznym wystąpił Chór Wiwat z Warszawy oraz aktor Stanisław Górka. Za oprawę muzyczną uroczystości odpowiedzialna była Orkiestra Dęta z OSP w Rębowie.
Patronat honorowy nad całą uroczystością sprawowali: J.E. Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Galeria zdjęć:

 

 

  

  

   

   

  

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego