WITAMY arrow WITAMY
sobota, 19 października 2019

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Witamy

 MŁODZI RAZEM dyplom Organizacja Pożytku Publicznego              PROGRAMY  

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
Grzybów 1/2, 
09-533 Słubice
ul. 1 Maja 7c, 09-402 Płock, tel/fax. 24 268 37 74, e-mail:   
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000216768
17.10.2019r.

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy listę stypendystów, którzy otrzymali stypendia pomostowe na I rok nauki w roku akademickim 2019/2020, w ramach XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych rekomendowanych przez Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem".

910/2018/PSP Sieradzki Bartosz
922/2019/PSP Żmijewska Justyna

Serdecznie gratulujemy !!!

Zapraszamy do przeczytania PORADNIKA DLA STYPENDYSTÓW I ROKU - opisane są w nim jakich formalności jakie należy dopełnić w związku z otrzymanym stypendium oraz o jakich rzeczach trzeba pamiętać.

KONKURSY!!!

Konkurs "Barwy wolontariatu w powiecie płockim"

Do pobrania:
- Regulamin Konkursu „Barwy wolontariatu w powiecie płockim” - pobierz docx ...
- Regulamin Konkursu „Barwy wolontariatu w powiecie płockim” - pobierz pdf ...

Adresaci konkursu: wolontariusze ‐ młodzieżowi i dorośli, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, placówki oświatowe.
Cel: Promocja dobrych praktyk wolontarystycznych.
Nominowani wolontariusze swoją działalność prowadzić powinni w następujących obszarach życia społecznego: edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, ekologia, zdrowie itd.

Zadanie dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
---

Grantobiorcy Programu Działaj Lokalnie!

Zapraszamy wszystkich grantobiorców Programu Działaj Lokalnie do udziału w Konkursie "Opowiedz…" - Etap I lokalny oraz Etap II ogólnopolski.


Do pobrania:
-
Regulamin Konkursu "Opowiedz…" - pobierz doc ...
- Regulamin Konkursu "Opowiedz…" - pobierz pdf ...

Konkurs "Opowiedz…" polega na tworzeniu ciekawych filmów dotyczących zrealizowanych projektów. Grantobiorcy w formie filmu czy reportażu multimedialnego opisują działania, które realizowali w ramach „Działaj Lokalnie”. Szukanie ciekawych sposobów opowiadania o projekcie nie jest zadaniem łatwym. Nie wystarczy sam opis zorganizowanych wydarzeń.
Link do przykładowych prac konkursowych - http://dzialajlokalnie.pl/opowiedz/

Zadanie sfinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
- Działaj Lokalnie oraz Ośrodka DL Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego.

11.10.2019r.

Wyniki Konkursu Fotograficznego
pn. "Mazowsze - turystycznie i kulturowo" -
czytaj ...

Konkurs skierowany był do młodzieży (powyżej 10 roku życia)
z terenu powiatu płockiego i miasta Płocka.

Działania w ramach projektu "'Turystyka kulturowa - coś dla mnie i dla ciebie" - czytaj ...

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

23.09.2019r.
Zapraszamy do udziału w warsztatach
pn. "Ekopomysł - twórcze warsztaty upcyklingowe"


Projekt skierowany jest do przedszkoli i szkół z terenu powiatu płockiego i miasta Płocka.
Poprzez realizację projektu chcemy aby "moda na upcykling" coraz mocniej przenikała do świadomości społeczeństwa w regionie płockim.
Proces ten daje niezliczoną ilość korzyści - wpływa pozytywnie na zdrowie człowieka i stan środowiska naturalnego oraz uniemożliwia pełne pogrążenie się we wciąż przybywających odpadach. Uczestnicy poznają różnice miedzy recyklingiem i upcyklingiem.
Ponadto dowiedzą się jak zmieniając drobne elementy swojego zachowania dbać o środowisko i być eko.

Zgłoszenia prosimy kierować do Fundacji na adres:
e-mail: lub tel. 24 268 37 74.


Projekt dofinansowany z Programu "Decydujesz, pomagamy" Fundacji TESCO

18.09.2019r.

Jubileusz 15-lecia działalności Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" oraz 15-lecia „Działaj Lokalnie” na Ziemi Płockiej - Programu wspierającego aktywność obywatelską.

 

13 września 2019r. obchodziliśmy w pięknej nadwiślańskiej scenerii na statku “Marianna” Jubileusz 15-lecia. Współorganizatorami wydarzenia byli Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Starostwo Powiatowe w Płocku.

Patronat medialny objęli:
- Tygodnik Płocki

- infoPłock TV


Jubileusz rozpoczęliśmy od występu muzycznego gościa specjalnego Jubileuszu Pana Ryszarda Wolbacha - wokalisty, autora tekstów, kompozytora, gitarzysty. Dziękujemy P. Ryszard Wolbach oraz menadżerce p. Beacie Szafraniec za wspaniały koncert.
Piętnaście lat w życiu organizacji takiej jak nasza fundacja, to szmat czasu. Żeby realizować projekty, aktywizować lokalne społeczności i promować region trzeba wykonać ogrom pracy przy zaangażowaniu wielu ludzi, partnerów i darczyńców. Dlatego Jubileusz był okazją do podziękowania tym, którzy przyczyniają się do naszych sukcesów.

Szczególne podziękowania kierujemy do tych, którzy wspierają działania fundacji, są jej PARTNERAMI:
1. P. Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego
2. p. Mariusza Bieńka – Starosty Płockiego
3. P. Andrzeja Nowakowskiego - Prezydenta Miasta Płocka
4.P. Tomasza Kominka - Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji - Dyrektora Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
5. p. Lecha Dąbrowskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego
6. Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
7. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Polsce
8. Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku
9. Firmy Levi Strauss Poland w Płocku

   

  

 

Dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystości.

08.08.2019r.


 "Decydujesz, pomagamy" - grant dla naszej fundacji - jesteśmy w gronie najlepszych!

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" w VI edycji Programu „Decydujesz, pomagamy” zajęła II miejsce zdobywając 7062 głosów na realizację projektu pn. "EKOPOMYSŁ – TWÓRCZE WARSZTATY UPCYKLINGOWE".
Jest to projekt społeczny skierowany do dzieci i młodzieży z Regionu Płockiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w zakresie realizacji zasad zrównoważonej konsumpcji, kształtowanie ekologicznych postaw oraz wykształcenie grona świadomych ekokonsumentów, którzy w życiu codziennym będą traktować odpady w swoich gospodarstwach domowych jako surowce wtórne. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak mądrze kupować, jak ciekawie wykorzystać używane rzeczy, jak segregować odpady oraz jak ograniczyć indywidualną konsumpcję.

Program "Decydujesz, pomagamy" jest wspólną inicjatywą Tesco oraz Fundacji Tesco. Celem tego działania jest wsparcie i promocja zaangażowania społecznego w rozwój lokalnych społeczności.


 

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku,
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
realizuje konkurs grantowy Działaj lokalnie 2019

W ramach konkursu grantowego Działaj lokalnie 2019
komisja w tegorocznej edycji wyłoniła spośród 59 wniosków aplikacyjnych 46 projektów
- lokalnych inicjatyw zgłoszonych
m.in. przez organizacje pozarządowe,
KGW oraz grupy nieformalne z terenu powiatu płockiego.

Łączna kwota dofinansowania 123 000,00 zł

Więcej informacji w zakładce Działaj Lokalnie

Dodatkowo przedsięwzięcie wspierane jest przez zadanie pn. "Działaj lokalnie w Powiecie Płockim - II edycja", dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 


2 nagrody dla Fundacji - Młodzi Razem za Program Działaj Lokalnie


21 marca 2019 roku w Warszawie odbyła się gala podsumowująca ogólnopolski Konkurs pn. „Dobre praktyki w Działaj Lokalnie”.
Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych praktyk Ośrodków Działaj Lokalnie, zrealizowanych w latach 2017-2018, w obszarach: pozyskiwanie środków finansowych, efektywna komunikacja oraz działania ukierunkowane na wzrost kompetencji beneficjentów Programu.

Nasza Fundacja zdobyła aż dwie nagrody w obszarach: pozyskiwanie środków finansowych za dobra praktykę pn. "Działaj Lokalnie w Powiecie Płockim" oraz efektywna komunikacja za dobra praktykę pn. "Medialnie o Działaj Lokalnie.

Ten sukces zawdzięczamy naszym Partnerom, Darczyńcom oraz beneficjentom Programu DL.
W szczególności dziękujemy samorządom tj. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego oraz Delegaturze Urzędu w Płocku (Tomasz Kominek), Starostwu Powiatowemu w Płocku (Mariusz Bieniek, Karolina Koper), Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (Działaj Lokalnie).

 

12.03.2019r.

 

Dziękujemy firmie Tesco Polska oraz Fundacji Tesco i Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, która jest Partnerem Strategicznym programu za zaufanie oraz grant na cele statutowe Fundacji.
Program grantowy "Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności.

 

19.03.2019r.

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.  

Nabór wniosków zakończony

Więcej informacji na stronie realizatora konkursu:

http://mazowszelokalnie.pl

PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku realizujemy projekt pn. „Wolontariat pracowniczy”. Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. – Płock oraz Fundacji "FLZP - Młodzi Razem” – (łącznie około 500 osób w każdym roku – od 2007r).

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy przekazali Fundacji 1% podatku.

Wszystkie przekazane pieniądze na rzecz Fundacji "Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" przeznaczymy na realizację zadań, mających na celu aktywizację dzieci i młodzieży na rzecz środowisk lokalnych oraz na programy stypendialne.

Aktualnie realizujemy program grantowy "Działaj lokalnie" oraz programy stypendialne: "Agrafka" i "Stypendia Pomostowe".

Rada i Zarząd Fundacji
"Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej
- Młodzi Razem"