WITAMY
piątek, 07 sierpnia 2020

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Piękno Mazowsza Płockiego

Konkurs fotograficzny "Piękno Mazowsza Płockiego"

Przedmiotem konkursu są fotografie przedstawiające szczególne wartości przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe Mazowsza Płockiego wraz z obszernym 1-stronicowym (minimum 0,5 strony A4, czcionka 12, interlinia 1,5), ciekawym podpisem zdjęcia i opisem dotyczącym miejsca wykonania zdjęcia oraz opisem wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych danego miejsca.

Cele konkursu:
1. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodą oraz krajobrazem Mazowsza.
2. Doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania i wnioskowania.
3. Pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody oraz umacnianie poczucia tożsamości z otaczająca nas naturą.
4. Kształtowanie właściwej postawy młodzieży wobec przyrody oraz inspirowanie uczniów do podejmowania praktycznych działań na rzecz jej ochrony.
5. Promowanie nauczycieli i szkół wspierających uczniów uzdolnionych i kreatywnych.

Organizatorami konkursu są:
- Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”.
- Starosta Płocki

Uczestnicy konkursu
z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego, płońskiego oraz miasta Płocka:
– uczniowie szkół podstawowych - I kategoria,
- uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - II kategoria.

Regulamin konkursu z formularzem zgłoszeniowym - pobierz ...

Formularz zgłoszeniowy można przesłać pocztą, na adres biura organizacyjnego: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem", ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock (decyduje data stempla pocztowego), drogą elektroniczną lub faxem 24 268 37 74.
Termin upłynął

Konkurs finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

"EKOLOGICZNE SOBOTY - AKTYWNA EDUKACJA TERENOWA - II ETAP"