Spotkanie inaugurujące projekt

  • Powitanie. Przekazanie informacji o projekcie, jego celach, działaniach oraz o finansującym i realizatorze.
  • Przeciwdziałamy oszustom - dbamy o bezpieczeństwo seniorów - wykład.
  • Bezpieczny senior - wykład.