Tajniki pracy aktora

„Tajniki pracy aktora – lekcja teatralna połączona ze spektaklem” to kolejny etap projektu pn. „Bezpieczni seniorzy” realizowanego przez Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

10 czerwca 2018r., aktorzy – amatorzy z terenu gm. Radzanowo biorący udział w warsztatach muzyczno – teatralnych przygotowujący zarazem spektakl pn. „Nie daj się oszukać!” w reżyserii znanego płockiego aktora Mariusza Pogonowskiego wzięli udział w spektaklu pn. „Berek czyli upiór w moherze” w Teatrze Dramatycznym w Płocku oraz warsztatach podczas których poznali tajniki pracy teatru, zwiedzali pracownie teatralne oraz kulisy teatru.

Lekcja teatralna tuż przed spektaklem była wprowadzeniem do tematu podejmowanego przez twórców: dramatopisarza, reżysera, scenografa, muzyków, aktorów a także próbą umiejscowienia przedstawienia w szerszym kontekście współczesnej kultury. Była to jedyna szansa, aby poznać teatr od kulis, spojrzeć na widownię z perspektywy aktora oraz porozmawiać z ludźmi teatru o ich codziennej pracy.

Uczestnicy lekcji dowiedzieli się także jak działa teatr w ciągu dnia i na czym polega praca ludzi, którzy współtworzą spektakle – inspicjentów, scenografów, reżyserów światła, krojczych, garderobiane i wielu innych. Zobaczyli, jak wygląda scena i widownia z perspektywy aktora. Była to doskonała praktyczna lekcja przed debiutem - dla aktorów amatorów.