Bezpieczni seniorzy – cykl warsztatów

  • Zajęcia pierwsze pn.: „Strażak pomoże” - po 1 warsztacie na terenie gminy Bodzanów, Radzanowo, Słubice i Sierpc. 

Celem zajęć było przedstawienie zasad bezpiecznego zachowania w domu oraz przedstawienie zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zdarzenia. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani ze sposobem powiadomienia służb ratowniczych o zaistniałym zdarzeniu. Druh przedstawił także w jaki praktyczny sposób należy zapobiegać powstawaniu niebezpiecznym sytuacji w codziennym życiu oraz opowiedział o swojej służbie i obowiązkach strażaków.

  • Zajęcia drugie pn.: „Bezpieczeństwo” - po 1 warsztacie na terenie gminy Bodzanów, Radzanowo, Słubice i Sierpc.

Zajęcia były poświęcone problematyce bezpieczeństwa osób starszych, a w szczególności oszustw „na wnuczka”. Szczegółowo omówiono sposób działania sprawców, wskazano zagrożenia. Poprzez warsztaty uczulono seniorów, na co powinni zwracać uwagę, by nie stać się ofiarą oszustów oraz zostały przekazane informacje, co zrobić w przypadku, gdyby ktoś taki próbował ich oszukać. A także podczas zajęć uczestnicy zapoznali się m.in. z: bezpiecznym zachowaniem na jezdni zarówno jako uczestnicy pieszego ruchu drogowego jak i pasażerowie w samochodzie, zachowaniem nad wodą, na drodze, w samochodzie i w domu. Uczestnicy warsztatów nabyli wiedzę na temat zachowania się na drodze i w środkach komunikacji w okresie jesiennym i zimowym, utrwalili dobre nawyki związane z dostosowaniem jazdy do warunków panujących na drodze. Prowadzący przypomnieli o odpowiednim oznaczeniu pieszych – kamizelki odblaskowe, wskazano dorosłym, czego nie należy robić w trakcie jazdy samochodem np. palić papierosów, używać telefonu komórkowego, upomniani zostali o tym jak rozsądnie korzystać z nawigacji GPS.
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali materiały odblaskowe - kamizelki z nadrukiem z nazwą projektu, logiem finansującego i realizatora.

  • Zajęcia trzecie pn.: „Uczymy ratować” - po 2 warsztaty na terenie gminy Bodzanów, Radzanowo, Słubice i Sierpc.

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna i każdy bez względu na wiek powinien wiedzieć co zrobić w różnych przypadkach. Umiejętność pomocy człowiekowi w chwili zagrożenia życia to bardzo przydatna i ważna wiedza, dlatego bardzo ważna jest dla seniorów umiejętność wiedzy merytorycznej i praktycznej z pierwszej pomocy przedmedycznej. Dlatego zorganizowano warsztaty dla seniorów o następującej tematyce:

1. Organizacja ratownictwa medycznego.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia (wykład).
3. Wzywanie pomocy - wykład. Numery Ratunkowe + jak wzywać, co mówić.
4. Organizacja miejsca wypadku komunikacyjnego (wykład).
5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS 2015 (wykład + ćwiczenia).
Wykład wraz z pokazem na manekinach do ćwiczenia RKO.

6. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego,
udar mózgowy, zatrucia, podtopienie, padaczka.

7. Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki,
obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
8. Ciało obce w drogach oddechowych u niemowląt, dzieci i dorosłych.
9. Stany zagrożenia życia (wykład):
- Rany powypadkowe i krwotoki (wykład + ćwiczenia), 
- pokazy bandażowania na pozorantach udostępnienie chętnym środków opatrunkowych
do przećwiczenia pod okiem instruktora, 
- Udary (wykłady).
Tablice informacyjne plakaty możliwość wyświetlenia filmu o podstawowych objawach; 

- Cukrzyca: Objawy jak postępować, 
- Epilepsja,
- Padaczka. Film instruktażowy, 
- Objawy i postępowanie Pierwsza pomoc.

Warsztaty zakończyły się krótkim testem sprawdzającym.