Działania edukacyjno-prewencyjne

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - jak udzielić pomocy

pobierz: poradnik.pdf


Każdy świadek zdarzenia,
w którym stan zdrowia lub życia innej osoby jest zagrożone
ma obowiązek udzielić jej pierwszej pomocy

Zasady bezpieczeństwa są bardzo ważnym elementem prowadzenia akcji ratunkowej,
ponieważ mają na celu zachowanie w zdrowiu i pełnej sprawności ratownika,
który próbuje udzielić pierwszej pomocy tak,
żeby mógł ratować poszkodowanego bez uszczerbku na własnym zdrowiu i życiu,
także pozwala na ewakuację poszkodowanego z miejsca zagrożenia.

 
TELEFONY ALARMOWE:

 • Pogotowie Ratunkowe - 999,
 • Straż Pożarna - 998,
 • Policja - 997,
 • Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 111; 112,
 • Numer ratunkowy WOPR - 601 100 100,
 • Numer ratunkowy GOPR - 601 100 300. 


W publikacji:

 1. Podstawa prawna
 2. Zasady bezpieczeństwa
 3. Jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
 4. Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa (RKO)
 5. Masaż pośredni serca
 6. Jak prawidłowo wezwać pomoc do poszkodowanego
 7. Pozycja boczna ustalona
 8. Zadławienia
 9. Zadławienia dzieci
 10. Kiedy przytomny, kiedy nie
 11. Rany
 12. Krwotoki
 13. Złamania
 14. Zwichnięcia
 15. Krwawienie z nosa
 16. Wstrząs
 17. Padaczka
 18. Cukrzyca
 19. Oparzenia
 20. Oparzenia chemiczne
 21. Oparzenia oczu
 22. Udar słoneczny
 23. Udar cieplny
 24. Porażenie prądem elektrycznym
 25. Odmrożenie
 26. Hipotermia - wychłodzenie organizmu
 27. Tonięcia
 28. Wypadek drogowy
 29. Wypadek w górach
 30. Poszkodowany będący pod wpływem środków odurzających
 31. Słownik ratownika