STRONA GŁÓWNA
czwartek, 29 września 2016

Menu

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

Działaj lokalnie

ARF w Polsce

PAFW

Fundujesz

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

Belfer

ESKA

Tygodnik Płocki


Witamy na stronie Fundacji


 

 MŁODZI RAZEM dyplom Organizacja Pożytku Publicznego                    Programy PAFW:

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
Grzybów 1/2, 
09-533 Słubice 

Biuro w Płocku
ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock, tel/fax. 24 268 37 74
e-mail:   
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000216768

"DZIAŁAJ LOKALNIE IX - 2016" - czytaj ...
Informacja o realizowanych projektach

28.09.2016r.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" otrzymała darowiznę na realizację działań statutowych od Fundacji Energa.
Dziękujemy !!!

 

30.08.2016r.
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe,  gimnazjalne i ponadgimnazjalne z powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego do udziału w warsztatach pn. „Jeżowe warsztaty”.

Szkoły/przedszkola zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt tel. 242683774  lub e-mail:   w celu ustalenia godziny i terminu warsztatów.

Zakres tematyczny:
• podstawy prawne,
• gatunki jeży,
• strefy występowania,
• ochrona ścisła,
• zagrożenia,
• życie jeży,  
• zachowania latem i zimą,
• co zrobić w przypadku napotkania jeża.

Warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Warsztaty prowadzone będą metodami dostosowanymi do grupy odbiorców. Wszystkie szkoły w których odbędą się warsztaty przygotują wystawy o tematyce „Poznajmy jeża” oraz przeprowadzą kampanię edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Warsztaty odbywają się na terenie szkoły/przedszkola.
Termin: wrzesień - październik 2016r.

Warsztaty w ramach projektu pn. “Chrońmy jeże” realizowanego przez
Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”,
współfinansowanego ze środków SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 
 

 

Rekomendację i możliwość składania wniosku do Programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017 otrzymali:

- Patryk Milewski - 292,6 pkt
- Zuzanna Kwiatkowska - 264,4 pkt
- Maria Kowalska – 231,6 pkt

Gratulujemy !!!


27.08.2016r.

Akcje „Bądź widoczny!” w Bodzanowie, Płocku, Radzanowie i Sierpcu skierowane do społeczności w różnym wieku - czytaj więcej ...

Odbyły się:
- Spotkania z ekspertami z dziedzin Bezpieczeństwa 
- Ratownictwo Medyczne - Program PPP dla całych rodzin.
- Warsztaty oraz konkursy wiedzy i plastyczne o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
Każdy uczestnik akcji został wyposażony w elementy odblaskowe niezbędne dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Projekt "BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE - ZABŁYŚNIJ PRZYKŁADEM" współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

27.08.2016r.

Stoiska prezentacyjno – informacyjne dla społeczeństwa w Regionie Płockim - czytaj więcej ...

Na stoiskach zostały zorganizowane i przeprowadzone konkursy, gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także zostały przekazane informacje dla ogółu społeczeństwa nt. potrzeby ochrony siedlisk jeży, postępowania w przypadku napotkania jeży w różnych porach roku oraz form i zakresu ochrony czynnej wobec jeży.

 

Projekt "CHROŃMY JEŻE"
współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku realizujemy projekt pn. „Wolontariat pracowniczy”. Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. – Płock oraz Fundacji „Młodzi Razem” – (łącznie około 500 osób w każdym roku – od 2007r).

5.05.2016r.
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” wspólnie z Fabryką Levi Strauss Poland sp. z o.o. oraz Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zorganizowała akcję Wolontariatu pracowniczego - Community Day w dniu 4 maja 2016 roku  czytaj więcej ...


Akcja organizowana była na terenie Płocka i Powiatu Płockiego.

Partnerami tegorocznej akcji są:
· Powiat Płocki,
· Gmina Miasto Płock - Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka
· Nadleśnictwo Łąck
· Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku
· Gmina Łąck

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłosił kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017. - czytaj więcej ...

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem". W tym celu do 15 lipca 2016r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres

Kontakt:
Dariusz Winiarski - 24 268 37 74

Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
PAFW

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Program Agrafka 2016 - 2017 skierowany jest do młodych osób z obszarów objętych działaniem partnerskich organizacji lokalnych. - czytaj więcej ...

Program skierowany do wybitnej młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym, wykazującej się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mającej pomysł na własny rozwój oraz pochodzącej ze społeczności, w których działają Państwa organizacje.

Przypominamy, że preferowane jest zamieszkanie kandydatów do stypendium na wsi lub w małej miejscowości.

Na wnioski nominacyjne czekamy do 22 lipca 2016r.

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

OPP MŁODZI RAZEM 
KRS 0000216768
 

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w Akcji 1% dla Szkół regionu płockiego.

Uważamy, że wsparcie dla Państwa szkoły ze strony Fundacji i lokalnej społeczności powinno być większe. Dlatego proponujemy Państwu możliwość zbierania 1% podatku za pośrednictwem naszej Fundacji. Z Państwa szkołą jest związanych wiele osób rozliczających się z fiskusem (rodzice, nauczyciele, absolwenci) sądzimy, że gdyby dostali taką możliwość chętnie przekazaliby swój 1% dla swojej szkoły. Przed nami okres rozliczeń, dlatego warto teraz podpisać porozumienie z naszą Fundacją i promować odpisy 1% na Państwa szkołę.

Jesteśmy organizacja lokalną i chcemy rozwijać nasz region. 
     Aby wziąć udział w Akcji 1% dla Szkół regionu płockiego wystarczy wypełnić poniższe porozumienie, podpisać i wysłać na adres:
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem", ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock

porozumienie - pobierz ...

zasady - pobierz ...

 Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy przekazali Fundacji 1% podatku.

Wszystkie przekazane pieniądze na rzecz Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej "Młodzi Razem" przeznaczymy na realizację zadań, mających na celu aktywizację dzieci i młodzieży na rzecz środowisk lokalnych oraz na programy stypendialne.

Aktualnie realizujemy program grantowy "Działaj lokalnie" oraz programy stypendialne: "Agrafka" i "Stypendia Pomostowe".

Rada i Zarząd Fundacji
Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej
"Młodzi Razem


 

W skład Funduszu wchodzą: Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski, Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „ZIARNO” w Grzybowie, Firma „PLUS”, Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Nasza działalność wspierana jest ze środków: Levi Strauss Poland Sp. z o.o., Starostwa Powiatowego w Płocku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO.