STRONA GŁÓWNA
czwartek, 19 stycznia 2017

Menu

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

Działaj lokalnie

ARF w Polsce

PAFW

Fundujesz

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

Belfer

ESKA

Tygodnik Płocki


Witamy na stronie Fundacji


 

 MŁODZI RAZEM dyplom Organizacja Pożytku Publicznego                    Programy PAFW:

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
Grzybów 1/2, 
09-533 Słubice 

Biuro w Płocku
ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock, tel/fax. 24 268 37 74
e-mail:   
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000216768

"DZIAŁAJ LOKALNIE IX - 2016" - czytaj ...

PROMOCJA PROJEKTÓW w mediach i stronach www - czytaj ...

11.01.2016r.

Warsztaty "Bezpieczni seniorzy" w Regionie Płockim - czytaj...

Umiejętność pomocy człowiekowi w chwili zagrożenia życia to bardzo przydatna i ważna wiedza, dlatego bardzo ważna jest dla seniorów umiejętność wiedzy merytorycznej i praktycznej z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Każdy uczestnik zostanie wyposażony w elementy odblaskowe niezbędne dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.


Warsztaty w ramach projektu
pn. “BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE - ZABŁYŚNIJ PRZYKŁADEM”
realizowany przez
Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”,
współfinansowany ze środków SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 

28.09.2016r.

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" otrzymała darowiznę na realizację działań statutowych od Fundacji Energa.
Dziękujemy !!!

 

30.08.2016r.
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe,  gimnazjalne i ponadgimnazjalne z powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego do udziału w warsztatach pn. „Jeżowe warsztaty”.

Szkoły/przedszkola zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt tel. 242683774  lub e-mail:   w celu ustalenia godziny i terminu warsztatów.

Zakres tematyczny:
• podstawy prawne,
• gatunki jeży,
• strefy występowania,
• ochrona ścisła,
• zagrożenia,
• życie jeży,  
• zachowania latem i zimą,
• co zrobić w przypadku napotkania jeża.

Warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Warsztaty prowadzone będą metodami dostosowanymi do grupy odbiorców. Wszystkie szkoły w których odbędą się warsztaty przygotują wystawy o tematyce „Poznajmy jeża” oraz przeprowadzą kampanię edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Warsztaty odbywają się na terenie szkoły/przedszkola.
Termin: wrzesień - październik 2016r.

Warsztaty w ramach projektu pn. “Chrońmy jeże” realizowanego przez
Fundację "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”,
współfinansowanego ze środków SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 
 

 

Stypendium Programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017 przyznano:

- Patrykowi Milewskiemu
- Marii Kowalskiej

Gratulujemy !!!


27.08.2016r.

Akcje „Bądź widoczny!” w Bodzanowie, Płocku, Radzanowie i Sierpcu skierowane do społeczności w różnym wieku - czytaj więcej ...

Odbyły się:
- Spotkania z ekspertami z dziedzin Bezpieczeństwa 
- Ratownictwo Medyczne - Program PPP dla całych rodzin.
- Warsztaty oraz konkursy wiedzy i plastyczne o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
Każdy uczestnik akcji został wyposażony w elementy odblaskowe niezbędne dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Projekt "BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE - ZABŁYŚNIJ PRZYKŁADEM" współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

27.08.2016r.

Stoiska prezentacyjno – informacyjne dla społeczeństwa w Regionie Płockim - czytaj więcej ...

Na stoiskach zostały zorganizowane i przeprowadzone konkursy, gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także zostały przekazane informacje dla ogółu społeczeństwa nt. potrzeby ochrony siedlisk jeży, postępowania w przypadku napotkania jeży w różnych porach roku oraz form i zakresu ochrony czynnej wobec jeży.

 

Projekt "CHROŃMY JEŻE"
współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

PARTNERSTWO z  Fabryką  Levi  Strauss  Poland Sp. z o.o. w Płocku
W ramach współpracy z Fabryką Levi Strauss Poland Sp. z o.o. w Płocku realizujemy projekt pn. „Wolontariat pracowniczy”. Uczestnikami akcji są wolontariusze z Fabryki Levi Strauss Poland Sp. z o.o. – Płock oraz Fundacji "FLZP - Młodzi Razem” – (łącznie około 500 osób w każdym roku – od 2007r).

5.05.2016r.
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” wspólnie z Fabryką Levi Strauss Poland sp. z o.o. oraz Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zorganizowała akcję Wolontariatu pracowniczego - Community Day w dniu 4 maja 2016 roku  czytaj więcej ...


Akcja organizowana była na terenie Płocka i Powiatu Płockiego.

Partnerami tegorocznej akcji są:
· Powiat Płocki,
· Gmina Miasto Płock - Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka
· Nadleśnictwo Łąck
· Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku
· Gmina Łąck

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłosił kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017. - czytaj więcej ...

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem". W tym celu do 15 lipca 2016r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres

Kontakt:
Dariusz Winiarski - 24 268 37 74

Autor i Fundator Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
PAFW

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Program Agrafka 2016 - 2017 skierowany jest do młodych osób z obszarów objętych działaniem partnerskich organizacji lokalnych. - czytaj więcej ...

Program skierowany do wybitnej młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym, wykazującej się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mającej pomysł na własny rozwój oraz pochodzącej ze społeczności, w których działają Państwa organizacje.

Przypominamy, że preferowane jest zamieszkanie kandydatów do stypendium na wsi lub w małej miejscowości.

Na wnioski nominacyjne czekamy do 22 lipca 2016r.

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

OPP MŁODZI RAZEM 
KRS 0000216768
 

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w Akcji 1% dla Szkół regionu płockiego.

Uważamy, że wsparcie dla Państwa szkoły ze strony Fundacji i lokalnej społeczności powinno być większe. Dlatego proponujemy Państwu możliwość zbierania 1% podatku za pośrednictwem naszej Fundacji. Z Państwa szkołą jest związanych wiele osób rozliczających się z fiskusem (rodzice, nauczyciele, absolwenci) sądzimy, że gdyby dostali taką możliwość chętnie przekazaliby swój 1% dla swojej szkoły. Przed nami okres rozliczeń, dlatego warto teraz podpisać porozumienie z naszą Fundacją i promować odpisy 1% na Państwa szkołę.

Jesteśmy organizacja lokalną i chcemy rozwijać nasz region. 
     Aby wziąć udział w Akcji 1% dla Szkół regionu płockiego wystarczy wypełnić poniższe porozumienie, podpisać i wysłać na adres:
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem", ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock

porozumienie - pobierz ...

zasady - pobierz ...

 Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy przekazali Fundacji 1% podatku.

Wszystkie przekazane pieniądze na rzecz Fundacji "Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" przeznaczymy na realizację zadań, mających na celu aktywizację dzieci i młodzieży na rzecz środowisk lokalnych oraz na programy stypendialne.

Aktualnie realizujemy program grantowy "Działaj lokalnie" oraz programy stypendialne: "Agrafka" i "Stypendia Pomostowe".

Rada i Zarząd Fundacji
"Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej
-
Młodzi Razem


 

W skład Funduszu wchodzą: Poseł na Sejm RP - Piotr Zgorzelski, Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „ZIARNO” w Grzybowie, Firma „PLUS”, Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Nasza działalność wspierana jest ze środków: Levi Strauss Poland Sp. z o.o., Starostwa Powiatowego w Płocku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO.